TVO Arevan pilkkomisesta: Olkiluoto 3:n valmistumisen aikataulu ei saa vaarantua

Ranskassa tehdään yhtiöjärjestelyjä, joilla pääosin valtion omistama ydinvoimakonserni Areva pilkotaan osiin. Areva rakentaa Eurajoella Teollisuuden Voimalle Olkiluodon kolmosreaktoria. TVO korostaa, että muutoksista huolimatta aikataulun on nyt pidettävä.

talous
Olkiluoto 3 -reaktorin asennustöitä heinäkuussa 2014.
Olkiluoto 3 -reaktorin asennustöitä heinäkuussa 2014.Yle

Teollisuuden Voima on valmis tukemaan Ranskan ydinvoimateollisuuden pelastusoperaatiota kunhan se ei vaaranna Olkiluoto kolmosen valmistumista. Ranskassa valmistellaan ydinvoimalaa Eurajoelle rakentavan Arevan pilkkomista maan ydinvoimateollisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi.

TVO:lle tärkeintä on Olkiluodon kolmannen ydinreaktorin valmistuminen aikataulun mukaisesti vuonna 2018. Toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo, että kun tästä on riittävät takeet, TVO on valmis siirtämään laitostoimitussopimuksen uuteen yhtiöön.

– Pelastusoperaation onnistuminen on tärkeää, ja olemme valmiit tukemaan sitä. Asiakkaana emme kuitenkaan voi ottaa kantaaksemme laitostoimittajan sopimuksenmukaisia velvoitteita tai riskejä. OL3-projekti on nähtävä mahdollisuutena, ei riskinä, sanoo toimitusjohtaja Tanhua TVO:n tiedotteessa.

Toimitusjohtaja Tanhua sanoo, että OL3-projektin loppuunsaattaminen on tiennäyttäjä sille, mihin suuntaan Ranskan ydinvoimateollisuutta kehitetään.