Kysely: Nuoret aikuiset tietävät vähän velkaongelmaisten avusta – vaikeuksissa oleva kääntyy vanhempien puoleen

Joka kolmas kyselyyn vastannut ei ollut kertonut velkaongelmastaan kenellekään. Neljä isoa elämänmuutosta vuodessa kokeneilla vastaajilla oli useammin maksuvaikeuksia kuin tasaista elämää eläneillä.

talous
Tuntematon nainen kuvattuna selkäpuolelta istuu ikkunan takana penkillä.
Mikko Suhonen / Yle

Vanhempien apu on keskeistä talousongelmien kanssa painiville nuorille aikuisille, selviää Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksestä. Instituutti tutki nuorten aikuisten velkaantumista, velkaongelmia ja keinoja selvitä niistä.

Lähes kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta oli saanut taloudellista apua läheisiltään kyselyä edeltäneen vuoden aikana. Esimerkiksi alle 25-vuotiaat söivät usein vanhempiensa tai ystäviensä luona. Vastaajat olivat saaneet taloudellista apua etenkin ruokamenoihin, mutta myös vaatteita ja kenkiä varten.

Erityisen huolestuttavana tutkijatohtori Karoliina Majamaa näkee alle 20-vuotiaiden maksuvaikeudet.

– Elämän pitäisi olla edessä, mutta usein harkitsemattomasti velkaantuneet joutuvat vuosia jatkuviin ongelmiin esimerkiksi yhdestä kevein perustein otetusta pikavipistä, Majamaa sanoo.

Tutkijat saivat verkkokyselyllä 1 019 vastausta. Keräystavan ja vastausaktiivisuuden takia aineisto on näyte, ei edustava otos 18–35-vuotiaista, tutkijat painottavat.

Kysely tehtiin keväällä 2015. Naiset, opiskelijat ja korkeakoulutetut ovat aineistossa yliedustettuina. Nuoret, kouluttamattomat miehet puolestaan vastaavat kyselytutkimuksiin kehnosti. Tilastojen ja aiempien tutkimusten mukaan velkaongelmat ovat yleisiä juuri heillä. Tuoreen tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin suuntaa-antavia.

Suurin osa ei tiedä tarjolla olevasta avusta

Kyselyyn vastanneista lähes 70 prosentilla oli jotakin velkaa. Eniten oli opintovelkoja, toiseksi yleisin asuntolaina ja kolmanneksi luottokorttivelka. Pikavippivelkaa oli viidellä prosentilla vastanneista. Joka kymmenennellä vastaajalla oli oman kertomansa mukaan laskuja tai velkoja ulosotossa, maksuhäiriömerkintä tai laskuja tai velkoja perinnässä.

Naiset puhuvat ongelmistaan miehiä enemmän. Yli kolmasosa vastaajista, joilla oli maksuvaikeuksia, ei ollut kertonut ongelmistaan kenellekään. Vastaajien mukaan he eivät ole uskaltaneet puhua asiasta, joka herättää häpeää ja noloutta.

Jos he osaisivat hakea apua, moni velkaongelma jäisi lieväksi.

Karoliina Majamaa

– Etenkin nuorilla aikuisilla velkasummat usein melko pieniä. Jos he osaisivat hakea apua, moni velkaongelma jäisi lieväksi, tutkijatohtori Majamaa huomauttaa.

Neljäsosa ongelmaisista oli etsinyt tietoa tai vertaistukea internetistä. Samoin neljäsosa oli ottanut yhteyttä esimerkiksi järjestöön, pankkiin tai seurakuntaan vaikeuksissaan. Kyselyyn vastanneista kaksi kolmasosaa ei tiennyt esimerkiksi velkakierteessä olevia auttavan Takuu-säätiön avusta tai kuntien sosiaalisesta luotosta velkaongelmaisille.

– Auttamistahot ovat melko hajanaisia, eikä yhdenkään tahon palveluja ole suunnattu juuri nuorille aikuisille, Majamaa pohtii tuen tavoittavuutta.

Isoista elämänmuutoksista voi seurata velkakriisi

Työttömäksi jääminen, parisuhteen päättyminen ja oma vakava sairastuminen ennustavat kyselyn mukaan velkaongelmia. Neljä isoa elämänmuutosta vuodessa kokeneilla vastaajilla oli maksuvaikeuksia useammin kuin tasaista elämää eläneillä.

– Velkaa otetaan usein vahvasti tulevaisuuteen luottaen. Velkaongelmaiset tarvitsevat enemmän tukea,koska heillä on usein samanaikaisesti jokin toinen kriisi elämässään, Majamaa kuvailee.

Velkaa otetaan usein vahvasti tulevaisuuteen luottaen.

Karoliina Majamaa

Vastaajat kertoivat, että talousongelmista oli seurannut univaikeuksia, ahdistusta ja ärtymystä. Moni tunsi häpeää ja heidän oli vaikeaa saada hoidetuksi arjen asioita.

Moni vastaaja kuitenkin koki, että ihmisten maksumoraali on heikentynyt viime vuosina. Täysin tai melko samaa mieltä tästä väittämästä oli 56 prosenttia vastaajista.