1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Espoo tyrmää konttiasunnot: "Keskittäisi huono-osaisuutta ja hidastaisi pysyvien asuntojen rakentumista"

Konttiasuntojen sijaan Espoo näyttää vihreää valoa niin sanotuille miniasunnoille.

Oulun Heikinharjussa majoitettiin turvapaikanhakijoita kontteihin marraskuussa 2015. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Espoon kaupunki suhtautuu hyvin nihkeästi ehdotukseen, jonka mukaan kaupunki voisi harkita konttiasuntojen rakentamista lääkkeenä pääkaupunkiseutua riivaavaan asuntopulaan.

Kaupungin kanta ilmenee vastauksesta Arja Juvosen (ps.) ja 31 muun kaupunginvaltuutetun toukokuussa jättämään valtuustokysymykseen konttiasunnoista.

Espoon mukaan konttiasuntojen rakentaminen ei tue kaupungin tavoitetta kehittää "taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kaupunkirakennetta".

– Asunnottomien majoittaminen väliaikaisiin konttiasuntoihin ei myöskään edistä Espoon tavoitetta torjua segregaatiota [asuinalueiden eriytymistä] vaan keskittäisi huono-osaisuutta kortteleihin, joiden infrastruktuuri saattaa olla osin puutteellista, lausunnossa sanotaan.

Espoon mielestä väliaikaisten konttiasuntojen rakentaminen saattaisi myös hidastaa pysyvien asuntojen rakentumista.

Lisää halpoja vuokra-asuntoja

Sen sijaan niin sanotuille miniasunnoille Espoo näyttää vihreää valoa. Lausunnon mukaan Espoon tulee mahdollistaa uudenlaisten pysyvien ja edullisten asumisratkaisujen syntyminen.

– Tällaisia ovat muun muassa erilaiset miniasuntokonseptit, joissa kokonaisvuokra pysyy kohtuullisena.

Lisäksi Espoo vähentäisi asunnottomuutta mieluummin riittävällä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnalla.

– Espoon kaupungin tulee tukea Espoon Asunnot Oy:n sekä muiden yleishyödyllisten toimijoiden asuntotuotantotavoitteiden toteutumista, jotta ne pystyvät tarjoamaan nykyistä enemmän asuntoja myös pitkäaikaisasunnottomille, lausunnossa todetaan.

Naapurikin vastustelee

Espoo ei ole mielipiteittensä kanssa yksin pääkaupunkiseudulla. Myös Helsingin kaupunki antoi kesäkuun alussa varsin nihkeän lausunnon (siirryt toiseen palveluun) konttiasumisesta.

Helsingin ja Espoon näkemykset konttiasunnoista poikkeavat kuitenkin huomattavasti asuntoasioista vastaavan ministerin Kimmo Tiilikaisen (kesk.) näkemyksestä.

Tiilikainen kannusti huhtikuussa kuntia kokeilemaan rohkeasti uusia asumisen muotoja. Hänen mukaansa esimerkiksi konttiasuntojen rakentaminen olisi yksi tällainen vaihtoehto.