Tutkija työelämän avokonttorisoitumisesta: "Kaikkeen ihminen ei voi tottua"

Puheäänet aiheuttavat eniten häiriöitä avokonttorissa. Yhteiset pelisäännöt auttavat pitämään häiriöt kurissa. Yle kokosi asiantuntijan avulla vinkkejä avokonttorissa selviämiseen.

Kuva: Yle

Melu on yksi suurimmista työntekijöitä kuormittavista tekijöistä avokonttoreissa. Tämän lisäksi avokonttoreissa ja uudemman tyyppisissä monitilatoimistoissa työntekijöitä stressaa muun muassa yksityisyyden puute, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki.

Monitilatoimistot eroavat avokonttoreista siinä, että niissä on erityyppisiä tiloja eri tehtäville. Esimerkiksi puheluille ja keskittymistä vaativaa työtä varten niihin on rakennettu rauhallisia paikkoja.

– Toimistoympäristöissä on käynnissä muutos omista työhuoneista tai avotiloista kohti monitilatoimistoja, Ruohomäki sanoo.

Ruohomäen mukaan avokonttoreissa tyypillisimmät pulmat liittyvät nimenomaan akustiikkaan.

– Keskeytykset ja häiriöt haittaavat varsinkin tietotyötä. Erityisen herkkiä ovat tutkimusten mukaan lukeminen, kirjoittaminen, laskeminen, ohjelmointi ja tarkka ongelmanratkaisutyö, Ruohomäki luettelee.

Yle kertoi tänään tuoreesta selvityksestä, jonka mukaan etenkin avokonttoreissa monet kokevat työn tekemisen hankalaksi.

Yhteisistä pelisäännöistä apua

Avokonttorissa työskenteleville Ruohomäki antaa vinkiksi yhteisten pelisääntöjen tekemisen. Näihin voi kuulua esimerkiksi jonkinlainen merkki, jolla työntekijä voi näyttää olevansa kiireinen.

Kannattaa välttää selän takaa kulkureittejä ja työpisteen vierestä kulkevia reittejä.

Virpi Ruohomäki

– Yhteiset toimintavat helpottavat yhteisen tilan käyttöä, jotta kaikki tietävät, miten siellä tulee toimia. Sillä tavalla voidaan edistää työrauhaa, ehkäistä konflikteja ja vähentää muutoksen aiheuttamaa epävarmuutta.

Myös työtilojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa työilmapiiriin. Melun lisäksi toinen haaste avokonttoreissa on yksityisyyden puuttuminen, Ruohomäki sanoo.

– Kannattaa välttää selän takaa kulkureittejä ja työpisteen vierestä kulkevia reittejä. Työpisteen visuaalinen yksityisyys on tärkeä, että näkökentässä ei olisi liikettä.

Tutkimusten mukaan tietotyön tekijät, joilla on paljon keskittymistä vaativia yksilötehtäviä, kokevat oman huoneen parhaaksi työympäristöksi. Monilla työpaikoilla omista huoneista on luovuttu muun muassa sen vuoksi, että ne vievät paljon tilaa.

– Tämä on myös oppimis- ja tottumiskysymys. Monet ovat tyytyväisiä monitilaratkaisuihin. Hyvät puolet monitilatoimistossa liittyvät avoimeen työkulttuurin, yhteistyöhön ja yhteisöllisyyden kokemiseen. Työntekijälle monitilatoimistot tarjoavat myös joustavuutta.

Kaikkeen ei voi tottua

Digitalisaatio on pistänyt murrokseen myös työtilat. Ruohomäki huomauttaa, että aivan kaikkeen ihminen ei voi tottua.

Tilatehokkuusvaatimukset eivät saa heikentää työympäristön laatua.

Virpi Ruohomäki

– Ihmisten aivot ja aistijärjestelmä ovat sellaiset, että me havainnoimme ja reagoimme ympäristön ärsykkeisiin, erityisesti puheääni kaappaa huomion. Tätä asiaa ei voi opetella, se on meidän sisään rakennettu psykofysiologinen järjestelmä.

– Tilatehokkuusvaatimukset eivät saa heikentää työympäristön laatua, vaan tavoitteena tulee olla terveelliset, turvalliset ja käyttäjien hyvinvointia edistävät tilat. Se on kaikkien etu.