Hyppää sisältöön

Ylen kysely: Lähes joka toisessa vastaanottokeskuksessa itsemurhayrityksiä

Rankat kokemukset ja pelko tulevaisuudesta voi olla yhdistelmä, joka ajaa itsetuhoisuuteen. Ylen kyselyyn osallistuneista vastaanottokeskusten johtajista puolet kertoi, ettei heidän keskuksensa asukkaista kukaan ole yrittänyt itsemurhaa.

Kuva: Karoliina Marttala / Yle

Psyykkisesti oireilevat turvapaikanhakijat ovat saaneet tarvitessaan melko hyvin apua vastaanottokeskuksissa, kertoo puolet vastaanottokeskusten johtoon kuuluvista vastaajista Ylen kyselyssä.

Kyselyyn vastasi 54 vastaanottokeskusten toiminnasta vastaavaa ihmistä kesäkuun alussa. He työskentelevät keskusten johtajina, apulaisjohtajina tai vastaavina ohjaajina. Osa heistä on vastuussa useamman kuin yhden keskuksen toiminnasta. Kesäkuun alussa Suomessa oli 124 vastaanottokeskusta.

Joka neljännen vastaajan mukaan apua on ollut asukkaille tarjolla erittäin hyvin. Kahdeksan vastaajan mukaan tarvitsevat ovat saaneet apua melko huonosti tai erittäin huonosti.

Kysely tehtiin 31.5.-9.6.2016. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Puolet kyselyyn vastanneista eli 27 vastaajaa kertoi, ettei heidän vastaanottokeskuksessaan ole tapahtunut itsemurhayrityksiä. 22 vastaajaa kertoi yrityksiä olleen yksi tai kaksi. Neljä vastaajaa ei osannut vastata kysymykseen. Yksi kertoi, että itsemurhayrityksiä on ollut useita.

Turvapaikatta jääminen voi olla viimeinen pisara

Turvapaikanhakijat odottavat vastaanottokeskuksissa ensin pääsyä turvapaikkapuhutteluun ja sen jälkeen päätöstä turvapaikasta. Asioiden eteneminen vie kuukausia. Näin kyselyyn vastannut kuvailee tilannetta:

"Pääsääntöisesti taustalla ovat kotimaassa tai matkalla koetut väkivaltatilanteet. Kun siihen lisätään turhautuminen Suomessa ja pelko tulevasta, on paketti valmis itsetuhoyritykseen. Moniammatillinen sote-tiimimme on todennäköisesti onnistunut estämään joitakin itsemurhayrityksiä."

"Yritykset liittyvät yleensä siihen, että hakija on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen."

Kysymyksiä herättää myös se, otetaanko mieleltään järkkynyt turvapaikanhakija vakavasti:

"Psyykkisen sairauden vuoksi on vaikeaa päästä hoitoon ja saada apua. Lääkäreillä tuntuu olevan kynnys esimerkiksi tulkkien tilaamisen kanssa ja asiakas jää kuulematta. Tämä voi johtaa päättelyihin ulkoisen olemuksen perusteella ja hoidon tarvetta ei oteta vakavasti. Hoidon saamisen kestäminen viikkoja on johtanut itsemurhayritykseen. Teko estettiin fyysisellä väliinmenolla ja ambulanssin tilaamisella."

Suurin osa vastaajista koki kuitenkin apua tarvitsevien saavan sitä mallikkaasti.

"Henkilökunta tuntee asukkaat hyvin ja henkilökuntaa on helppo lähestyä, jolloin myös huomataan ajoissa asukkaiden mielialojen vaihtelut ja niihin pystytään puuttumaan heti ja auttamaan."

.
.