1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pohjavesi

Pohjavesialue syyniin Lapinlahdella

Geologian tutkimuskeskus hankkii Lapinlahden keskustan tuntumassa olevasta Haminamäki-Humpin pohjavesialueesta tietoa muun muassa pohjaveden virtauksista ja korkeudesta.

Kuva: YLE

Geologian tutkimuskeskus tekee Lapinlahdella Haminamäki-Humpin pohjavesialueella hydrogeologisen rakenneselvityksen, painovoimamittauksia, maatutkaluotauksia ja kairauksia. Niiden avulla saadaan lisätietoa muun muassa pohjaveden virtauksista, pohjaveden korkeustasoista ja virtaussuunnista.

Ylä-Savon Veden toimitusjohtaja Helena Valta sanoo, että suurin riskitekijä pohjavedenotolle alueella on läheinen viitostie ja ennen muuta tiesuola. Haminamäki-Humpin pohjavesialue on laajuudeltaan yli kolme neliökilometriä. Ylä-Savon Vedellä on kaikkiaan 17 vedenottamoa pohjavesialueilla, joista Lapinlahden alueella kaikkiaan kuusi.

Geologian tutkimuskeskuksesta kerrotaan, että nyt alkavat maastotyöt jatkuvat marraskuun loppuun saakka. Selvitys valmistuu toukokuussa 2017.

Selvitys osa yleiskaavoitusta

Työ liittyy Lapinlahdelle laadittavan yleiskaavan taustaselvityksiin. Tässä yhteydessä täydennetään alueella aiemmin tehtyjä tutkimuksia, ja tutkimukset ulottuvat myös rakennetulle taajama-alueelle.

– Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka noin viidessä pisteessä, joihin pyritään asentamaan myös pohjaveden havaintoputket. Kallioperän syvyyttä ja irtomaalajikerroksen paksuutta tutkitaan lisäksi painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin. Lisäksi tehdään kevyitä maaperäkairauksia tela-alustaisella kairauskalustolla, kertoo tutkija Jari Hyvärinen Geologian tutkimuskeskuksesta.

Painovoimamittauksia tehdään noin viisi mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa ja kirkonkylällä liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä tutkimuslaitteistoa pääosin jalkaisin, mutta myös maastoauton perässä hyödyntämällä olemassa olevia tieuria. Tutkimustyöhön liittyy pohjavesien matemaattinen virtausmallinnus, Hyvärinen selvittää.

Pohjaveden suojelu tavoitteena

– Pohjavesialueiden tutkimisella saatava lisätieto palvelee vedenhankintaa, maankäytön suunnittelua sekä pohjaveden suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan muun muassa tarkistaa nykyisiä pohjavesialueiden rajauksia sekä ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät.

Tutkimusten käytännön toteutuksesta vastaa Geologian tutkimuskeskus yhteistyössä Lapinlahden kunnan, Ylä-Savon Veden sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja liikennevastuualueiden kanssa. Tutkimukset pyritään tekemään niin, että niistä ei ole haittaa maanomistajille eikä ympäristölle.