Kirjeestä ei edes ymmärtänyt kenelle se oli tarkoitettu – päätöstekstiä selkeytettiin

Työ kielen selkeyttämiseksi jatkuu. Esimerkiksi Oulun kaupungin omaishoidon tuen päätöstekstin sävy oli epäkohtelias, moni kohta tekstissä kaipasi selkeyttämistä ja tarkentamista sekä termit avaamista. Päätösteksti on nyt entistä selkeämpi, mutta rautalankamallia siitä ei ehkä koskaan saada.

Kotimaa
Nainen lukee papereita pöydän ääressä.
Yle

Oulun kaupunki yhtenä monista otti kopin Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen virkakielikampanjasta, joka kannusti valtioita ja kuntia parantamaan kielenkäyttöään. Sen seurauksena Oulun kaupungin omaishoidon tuen päätöstekstejä selkeytettiin.

Kampanjan tiimoilta selkeytettiin muun muassa Kelan asiakkailleen lähettämien päätösten tekstejä. Mukana kampanjassa olivat myös esimerkiksi Maahanmuuttovirasto, Maanmittauslaitos ja Verohallinto.

Kuntalaiset apuna tekstin uudistamisessa

Alkuperäistä omaishoidon tuen päätöstekstiä muokkasivat Oulun kaupungin viestintä ja palveluohjausyksiköt. Sen jälkeen kuntalaiset saivat antaa palautetta tekstistä, ja tekstiä muokattiin entistä selkeämmäksi. Muutoksia tehtiin puhutteluun, päätöksen jäsentelyyn, termien selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, tekstin sävyyn sekä pituuteen.

Entinen teksti:

Myönnetään omaishoidontukipäätökseen §11 /1.1.2016 /Paula Palveluohjaaja liittyen omaishoitajan lakisääteisen vapaan 3vrk/kk järjestämiseksi sijaisen palkkausavustusta 70 euroa/brutto/vuorokausi. Lisäksi hyväksytään maksettavaksi työnantajan lakisääteiset maksut. Laki omaishoidontuesta 937/2005 4 §.

Uusi teksti:

Omaishoitajallenne on myönnetty omaishoidon tuen lakisääteistä vapaata 3 vuorokautta kuukaudessa. Vapaa myönnetään taloudellisena tukena omaishoitajan sijaisen palkkaamiseen. Tukea maksetaan yhdestä vuorokaudesta 70 euroa (brutto). Lisäksi maksetaan työnantajan lakisääteiset vakuutus- ja sosiaaliturvamaksut. Tuki maksetaan sijaiselle työtuntilistojen mukaisesti, ja hän maksaa tuesta veroa.

Tämä päätös liittyy teille aiemmin tehtyyn omaishoidon tuen päätökseen §11 /1.1.2016/Paula Palveluohjaaja.

Omaishoidon tuen vapaa on myönnetty Oulun kaupungin hyvinvointilautakunnan päätöksen 11.6.2015 § 66 mukaisesti.

Päätös perustuu lakiin omaishoidontuesta 937/2005, § 4 ja § 4a.

Rautalankamallin tekstiä ei pysty toteuttamaan

Rajoituksia tekstin pituuteen ja muotoon aiheuttavat muun muassa käytettävä järjestelmä ja voimassa olevat lait.

– Jonkin verran toivottiin jaottelua tekstiin esimerkiksi luetteloilla. Koska järjestelmässä on vain tietty merkkimäärä käytettävissä, se tulee vastaan äkkiä ylimääräisillä väleillä, Ansamaa kertoo.

Järjestelmässä on vain tietty merkkimäärä käytettävissä.

Lea Ansamaa

Tekstissä on myös asioita, jotka ovat pakollisia.

– Kuntalaisen oikeusturvan kannalta on oltava tietyt asiat mainittuna, kuten lakipykälät. Ne on nyt kuitenkin sijoitettu tekstin loppuun.

Täysin toiveiden mukaiseksi eli mahdollisimman yksinkertaiseksi tekstiä ei saa millään.

– Pitää kuitenkin muistaa, että kirjeen saajat ovat jo ennen sen saamista keskustelleet kasvotusten tai puhelimitse omaishoidon työntekijän kanssa. Kun kirje saapuu, moni näistä termeistä on keskustelun perusteella jo tuttu, Ansamaa muistuttaa.

Monimutkaisia tekstejä riittää

Vaikka virallinen kampanja on päättynyt, työ kielen selkeyttämiseksi jatkuu erilaisissa projekteissa. Jatkoa sille Oulun kaupungin osalta toivoo myös Ansamaa.

Meillä olisi satoja tekstejä, jotka pitäisi käydä läpi.

Lea Ansamaa

– Olisi aivan huippua, jos kaikki Oulun kaupungin tekstit olisivat ymmärrettäviä. Meillä olisi satoja tekstejä, jotka pitäisi käydä läpi.

Syy ja tavoite ovat selvät.

– Tärkeintä on, että kuntalainen ymmärtää, millaisia hänen elämäänsä koskevia päätöksiä on tehty.

Hyvää virkakieltä vaatii viranomaiselta lakikin. Hallintolain yhdeksännessä pykälässä velvoitetaan viranomaiset käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.