Vääntö vanhan kaasukellon korjauksesta venyy – ei sentään ihan poliisille asti

Suvilahden vanhan kaasukellon julkisivun kunnostamisesta Helsingissä on väännetty vuosia. Tämä on kertomus kaupungin kahden viraston mittelöstä, joka ei sentään mene poliisille asti – ainakaan näillä näkymin.

julkisivut
Suvilahden teräksisen kaasukellon remontti alkaa syksyllä.
Yle

Rakennusvalvontavirasto kehotti jo vuonna 2008 kiinteistövirastoa kunnostamaan vanhan kaasukellon julkisivun. Tiiliseinästä piti poistaa irtonainen rappaus ja uusia rappaus vuoden 2012 joulukuun alkuun mennessä.

Byrokratia pyörähtikin aimo askeleen eteenpäin, kun tilakeskus valmisteli hankesuunnitelman "Tiilisen kaasukellon teleskooppirakenteen purkaminen, vaipan puhdistus ja julkisivun kunnostus".

Hankesuunnitelmalle ei kuitenkaan saatu talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksyntää eikä siihen liittyvää erillisrahoitusta vuonna 2013.

Ei uhkasakon uhallakaan

Eli mitään ei tehty ja niinpä rakennusvalvontavirasto velvoitti juoksevan uhkasakon voimalla kunnostuksen tehtäväksi vuoden 2015 lokakuuhun mennessä.

Julkisivuista piti poistaa kaikki irtonainen rappaus, rapata vaurioituneet kohdat ja maalata ne. Näin ei kuitenkaan vieläkään tehty.

Välillä ehätettiin jo asettamaan kaasukellotyöryhmäkin laatimaan tarveselvitys ja alustava hankesuunnitelma "sekä Suvilahden tiiliverhoillun että teräskehikkoisen kaasukellon kunnostuksesta kustannustarkasteluineen kaupungin päätöksenteon pohjaksi".

Paljon muutakin on ehtinyt tapahtua ja asia on taas tänään esillä, nyt rakennuslautakunnassa ja otteet kovenevat entisestään kiinteistövirastoa kohtaan.

Nyt mainitaan jo poliisikin

Julkisivun rappauksen kunnostus pitää olla tehty vuoteen 2019 mennessä. Uhkasakko on 40 000 euroa ja jokainen ylimääräinen kuukausi takarajan jälkeen 4000 euroa.

Raplinki täytyy myös maalata ennen vuotta 2020. Tätä vauhditetaan 10 000 euron uhkasakolla, jonka lisäksi mätkäistään 2000 euroa kultakin ylimenevältä kuukaudelta.

Rakennuslautakunnan päätösehdotuksessa mainitaan nyt jo poliisikin.

"Kun säännösten ja määräysten vastaista laiminlyöntiä on olosuhteet huomioon ottaen pidettävä vähäisenä, ja kun yleinen etu ei vaadi syytteen nostamista, niin rakennuslautakunta päättänee käsittelyn tässä vaiheessa olla ilmoittamatta nyt tekemästään päätöksestä poliisille esitutkintaa varten".

Valtakunnallisesti merkittävä

Suvilahden vanha kaasukello on valmistunut vuonna 1910 ja sen suunnitteli arkkitehti Selim A. Lindqvist. Kaasukellossa on käytetty kantavana rakenteena betonia ja kaasukellon julkisivut ovat pääosin rapattua tiiltä.

Kaasukellon halkaisija on noin 40 metriä ja tilavuus on 30 000 kuutiota. Kaasukello poistettiin käytöstä 1980-luvulla.

Museovirasto on arvioinut Suvilahden voimalaitosalueen kaasukelloineen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.