Jätevesiremontti edessä jopa 100 000 rantakiinteistöllä – kuivakäymälä ja kantovesi vapauttavat puhdistusvaateista

Arvioiden mukaan noin joka viides kesämökki ei täytä nykyvaatimuksia jätevesien käsittelyssään. Kunnostuksen hinta vaihtelee muutamasta satasesta tuhansiin euroihin.

Kotimaa
Kesämökin jätevedet.
Jouko Tapper

Muuttuva jätevesisääntely tietää vähintään pientä kunnostusta jopa sadalle tuhannelle rantakiinteistölle lähivuosien aikana, kun mukaan lasketaan huvilat ja vakituisesti asutut rantatalot.

– Karkean arvion mukaan joka neljänteen tai joka viidenteen mökkiin tarvitaan pienempiä tai isompia muutoksia jätevesijärjestelmään. Voi riittää, että umpisäiliöön tarvitaan pieni täyttymishälytin tai sitten koko järjestelmä pitää laittaa uudestaan kuntoon, kertoo jätevesineuvoja Minttu Peuraniemi vesiensuojeluyhdistys Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristöstä.

Nollamenoista aina kymppitonniin

Peuraniemen mukaan remonttien hintahaarukka vaihtelee paljon mökkipihan maaston ja puhdistamistarpeen mukaan. Pienillä jätevesimäärillä selvitään parilla sadalla eurolla. Jos jätevesiä kertyy mökillä enemmän, nousevat hinnat tuhansiin euroihin, jopa kymppitonniin.

Suurin osa mökeistä selviää kuitenkin mitättömillä kuluilla jatkossakin, jopa nollamenoilla. Näitä ovat tyypillisesti huvilat, joissa on kantovesi ja kuivakäymälä.

– Meidän keräämämme tiedon perusteella näyttää siltä, että valtaosa on vähäisen jätevesimäärän mökkejä, joissa on kantovesi ja kuivakäymälä. Tällöin puhdistusvaatimus ei koske niitä. Niissä tarvitsee tehdä vain jätevesiselvityspaperi ja katsoa, etteivät jätevedet joudu vesistöön suoraan, Peuraniemi kertoo.

Kunnalta poikkeuslupa

Lakiesityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vaadittavat muutostyöt koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, jotka sijaitsevat enintään sadan metrin päässä rannasta tai pohjavesialueella. Armonaikaa remonteille on lakiehdotuksen mukaan 31. lokakuuta 2019 saakka, ellei kiinteistölle myönnetä poikkeusta määräajan noudattamisesta.

Lakiehdotuksen voimaantultua poikkeussäännökset lievenevät selvästi nykyisestä. Esityksen mukaan kunnan viranomainen voi myöntää poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi. Nykysääntelyn mukaan näiden molempien edellytysten tulee täyttyä yhtä aikaa, jotta poikkeus voidaan myöntää.

Perustason puhdistusvaatimukset ovat mökeillä voimassa nytkin tämän hetkisen lain nojalla, joten siltä osin varsinaista lievennystä lakiin ei ole tulossa. Lisäksi 190 kunnalla on voimassa asetusta ankarampia puhdistusvaatimuksia ranta- ja pohjavesialuille. Parhaillaan valmisteltavan lakimuutospaketin on määrä astua voimaan ensi vuoden alusta.