Lapinaukean viivästyneet talot eivät nousekaan – Kukkola-Yhtiöt luopui, ja kaupunki perää saataviaan

Rovaniemen kaupunginhallitus on päättänyt purkaa välittömästi Kukkola-Yhtiöt Oy:n kanssa tehdyt Lapinaukean vuokrasopimukset. Kukkola-Yhtiöt on laiminlyönyt rakentamisvelvoitteensa sekä vuokranmaksuvelvollisuutensa.

Yritystiedot
Lapinaukea Rovaniemellä
Sauli Antikainen / Yle

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti maanantaina purkaa Kukkola-Yhtiöt Oy:n kanssa tehdyt maanvuokrasopimukset, jotka koskevat Lapinaukean kentän tontteja. Maanvuokrasopimukset päättyvät välittömästi.

Kaupunki ei voinut suostua vaatimuksiin, jotka Kukkola-Yhtiöt esitti Lapinaukean rakennushankkeiden käynnistymisen edellytyksinä.

Kukkola-Yhtiöt asetti viime torstaina käydyissä neuvotteluissa rakennushankkeen käynnistymisen ehdoksi sen, että kaupunki purkaa naapuritontin maakaupan. Samalla yhtiö ilmoitti, että ellei kaupunki näin tee, vetäytyy Kukkola-Yhtiöt rakennushankkeestaan.

Nyt vuokrasopimus on purettu, ja Kukkola-Yhtiöt on vetäytynyt Lapinaukean hankkeesta.

Nyt peritään vuokrasaatavia kaupunkikuvapalkitulta

Kukkola-Yhtiöt on laiminlyönyt vuokrasopimuksissa sovitun rakentamisvelvoitteen kaupungin myöntämästä jatkoajasta huolimatta. Yhtiö on laiminlyönyt myös vuokranmaksuvelvollisuutensa ja tällä hetkellä Kukkola-Yhtiöiden asunto-osakeyhtiöillä Sykkeellä ja Nousulla on vuokra-, korko ja perintäsaatavia yhteensä liki 350.000 eurolla.

Kaupunginhallitus päätti, että Kukkola-Yhtiöiden erääntyneiden ja maksamatta olevien vuokrasaatavien perintää jatketaan ja myös maanvuokrasopimusten mukainen sopimussakko pannaan maksuun. Lisäksi kaupunki aikoo periä vahingonkorvauksena Kukkola-Yhtiöiltä ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet yhtiön kaivaman ja läjittämän maa-aineksen kaivupaikalle palauttamisesta.

Vain reilut kaksi vuotta sitten Rovaniemen kaupunki myönsi Kukkola-Yhtiöille palkinnon kaupunkikuvan parantamisesta. Kaupunkikuvatyöryhmän asiantuntijajäsenet kehuivat tuolloin Kukkola-Yhtiöitä ja nimenomaan Lapinaukean tulevaa asuntoaluetta siitä, että keskustaan on syntymässä laadukasta ympäristöä ja hyvin suunniteltuja asuntoja. Lapinaukean rakentaminen on viivästynyt toistuvasti.