Viinivaaran vedenottamohanke otti seuraavan askeleen – Oulun Vesi sai tutkimusluvan

Kiistanalainen Oulun kaupungin vedenottamohanke Viinivaaran alueella etenee. Pohjois-Suomen avi:n myöntämän luvan perusteella alueella saa ruveta tekemään tutkimuksia, jotka tähtäävät pohjaveden hyödyntämiseen Oulussa.

Oulun vesi
Sammaleinen lähdepuro Viinivaarassa
Timo Nykyri / Yle

Oulun Vesi on saanut tutkimusluvan Viinivaaran pohjavesialueelle. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan tehdä alueella tutkimuksia, jotka käsittävät mm. kasvillisuus- ja lähdekartoituksia, koekalastuksia, pintavesien näytteenottoa, pohjavedenkorkeuden seurantaa sekä talousvesikaivojen seurantaa.

Tutkimuslupa sisältää myös oikeuden kulkea tutkimusalueella talvisin moottorikelkalla.

Tutkimukset on tarpeen tehdä pohjavedenoton lupahakemuksen valmistelemiseksi. Oulun Vesi on postittanut tutkimusalueen omistajille ja haltijoille sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ilmoituksen tutkimusten aloittamisesta.

Pudasjärvi ja Utajärvi vastustivat lupaa

Viinivaaran vedenottamosta on sen ympäristökunnissa väännetty jo vuosia. Esimerkiksi Utajärvi ja Pudasjärvi ovat ottaneet kielteisen kannan Viinivaara-Kälväsvaaran pohjavesialueen tutkimuslupahakemukseen.

Pudasjärven kaupunginjohtaja Tomi Timonen on todennut, että aiemmassa vuosikymmenen kestäneessä Oulun vedenhankintaa koskevassa hankkeessa ei missään vaiheessa nähty riittäviä käytännön esimerkkejä haittojen perusteellisesta arvioinnista ja niiden korvaamisesta.

Kunnat ovat myös todenneet, että pohjavedenottamo aiheuttaisi merkittäviä haittoja alueen ympäristöarvoille, paikallisille ihmisille ja heidän elinolosuhteilleen.

Viime kesänä pohjavesialueen maanomistajat vastustivat voimakkaasti Oulun Veden alkukesän maastoselvityksiä, joille ei oltu haettu erillistä lupaa. Oulun Vesi joutuikin keskeyttämään maastotyöt.

Oulu päätti toukokuussa 2015, että kaupungin vesijärjestelmä perustuu osittain Viinivaaran pohjaveteen. Viinivaara sijaitsee Utajärven ja Pudasjärven rajamailla. Viinivaaran ja Kälväsvaaran alueilla sijaitsevat laajat yhtenäiset pohjavesialueet.