Tutkimus: Yliopistojen keskittäminen ei toimi

Laajan selvitys ei löydä tukea yliopistojen keskittämiselle tai huippuyliopistoihin pyrkimiselle, pikemminkin päinvastoin. Tutkijat varoittavat, että korkeakoulujen keskittäminen kärjistää eroja alueiden ja yhteiskuntaryhmien välillä.

tiede
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston rakennus Kaisaniemessä.Ronnie Holmberg / Yle

Nuorten suomalaistutkijoiden verkostoituminen liike-elämän kanssa on huippuluokkaa, kertoo Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen johtama selvitys.

Selvitys kertoo myös, että opetukseen keskittyvät korkeakoulut ovat paremmin verkostoituneita alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa kuin kansainväliseen tutkimukseen panostavat yliopistot. Näiden verkostoitumisen perusta on pääösin tutkijoiden välisessä yhteistyössä.

Suomessa korkeakoulutuksen resursseja on pyritty keskittämään harvempiin yliopistoihin. Tutkimuksen tulokset eivät tue tätä linjaa.

– Suunta on johtamassa hierarkkisesti kerrostuneeseen korkeakoululaitokseen, jossa häviäjiä ovat erityisesti syrjäisten seutujen ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Kansainvälisen kokemuksen mukaan tällainen kehityskulku ei palvele pyrkimyksiä luoda tasa-arvoinen yhteiskunta, sillä se kärjistää eroja eri alueiden ja yhteiskuntaryhmien välillä, korostavat tutkimusta johtanut professori Jussi Välimaa ja projektipäällikkönä toiminut yliopistotutkija David M. Hoffman.

Tutkimuksessa vertailtiin Iso-Britannian, Portugalin, Saksan, Suomen, USA:n ja Venäjän korkeakoulujen verkostoitumista tietoyhteiskuntiin.