Tarkastuksessa kritiikkiä ministeri Bernerin Finavia-toimista – ”ministeriö puuttunut yhtiön hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla”

Valtiontalouden tarkastusviraston raportti lentokenttien toiminnasta vastaavan valtionyhtiö Finavian johdannaissotkusta julkistettiin tänään. Raportissa kritisoidaan omistajaohjauksesta vastaavan ministeriön toimintaa. Ministeriöstä syytökset kiistetään.

Kotimaa
Anne Berner
Anne BernerPetteri Paalasmaa / AOP

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ministeri Anne Bernerin (kesk.) johtaman liikenne- ja viestintäministeriön toiminta ei kaikilta osin vastaa valtionyhtiöiden hyvää hallintotapaa, vaan omistajaohjauksesta vastaava ministeriö on puuttunut Finavian hallituksen toimintaan ”epäasianmukaisella tavalla”.

VTV:n mukaan ministeriö heikensi yhtiön johdon harkintavaltaa kieltäessään Finavian hallitusta nostamasta Finavian johdannaistappioihin liittyviä kanteita syksyllä 2015. Ministeriö ei raportin mukaan myöskään toimittanut yhtiön hallitukselle niitä asiantuntijalausuntoja, joissa ei puollettu riita-asian sopimista.

VTV korostaa, että valtio-omistajalla on tulkinnanvaraisissa asioissa laaja harkintavalta, mutta ministeriön menettelytapa on kuitenkin johtanut yhtiön ja valtio-omistajan vastuusuhteiden hämärtymiseen.

Finavia ja yhtiön hallitus puolestaan ovat raportin mukaan toimineet johdonmukaisesti johdannaistappioiden selvittämisessä.

Ministeriö kyseenalaistaa tarkastuksen johtopäätökset  

Ministeri Berner kiistää VTV:n tarkastuksen johtopäätökset liikenne- ja viestintäministeriön lähettämässä tiedotteessa. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan omistajaohjaus ei ole puuttunut Finavian operatiivisiin asioihin epäsopivalla tavalla.

– Asiantuntijoilla ja ministeriöllä näyttää olleen erilainen käsitys kuin VTV:llä siitä, mitä valtio-omistajalta yhtiöiden hallinnointiohjeissa edellytetty aktiivisuus voi tarkoittaa, Berner sanoo tiedotteen mukaan.

Berner kertoo, että ministeriö käsitteli johdannaisasiaa VTV:n kanssa yhteistyössä myös syksyllä 2015, jolloin VTV vielä arvioi, että kanteista tehtävillä päätöksillä on liikkumavaraa.

Finavia teki vuosina 2009-2011 noin 34 miljoonan euron tappiot johdannaiskaupoilla. Finavian hallituksen puheenjohtaja Riitta Tiuraniemi jätti tehtävänsä viime vuoden lopulla hermostuttuaan ministeri Bernerin omistajaohjaukseen.

_* Päivitys 14:57, otsikko muutettu, otsikko ennen päivitystä: Tarkastuksessa kritiikkiä ministeri Bernerin Finavia-toimista: ”puuttunut yhtiön hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla” _