Lapselle kummankin vanhemman sukunimi? Nyt myös kansa saa ottaa kantaa

Nykyinen, vuodelta 1986 peräisin oleva nimilaki aiotaan tuoda nykypäivään. Ajatuksia etu- ja sukunimiin liittyvien sääntöjen päivittämisestä kysytään nyt suomalaisilta.

Kotimaa
Lapsi äidin sylissä.
Henrietta Hassinen / Yle

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uutta nimilakia. Uudistuksen taustaksi ministeriö kysyy myös kansalaisten näkemyksiä (siirryt toiseen palveluun), miten etu- ja sukunimeä koskevaa sääntelyä tulisi uudistaa.

Mielipiteitä pyydetään etunimen tai etunimiyhdistelmän hyväksyttävyydestä, etunimen sukupuolisidonnaisuudesta sekä sukunimisuojan kattavuudesta.

Yhtenä kysymyksenä on, tulisiko lapsella olla tulevaisuudessa mahdollisuus kummankin vanhemman sukunimeen. Kaksoissukunimen käyttäminen voisi sopia sellaisille perheille, joissa vanhemmilla on eri sukunimet.

– Tähän mennessä vanhemmat ovat joutuneet valitsemaan yhden sukunimen lapsilleen, sanoo nimilakia valmistelevan työryhmän puheenjohtaja ja lainsäädäntöneuvos Salla Silvola oikeusministeriöstä.

– Tämä olisi valinnanvapauden laajentamista. On kuitenkin todennäköistä, että kaikki eivät haluaisi edelleenkään kaksoissukunimeä, koska ne saattavat olla hankalia käyttää käytännön elämässä, hän jatkaa.

Kansan ajatuksia laista kysytään yhä useammin

Suomessa kansalaisten mielipiteitä kysytään lakiuudistusten yhteydessä enenevässä määrin. Etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa lakiuudistus koskettaa hyvin läheisesti yksittäisiä henkilöitä. Silvola mainitsee esimerkkeinä lapsia, perhesuhteita sekä asunto-osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön.

Nimilakiin liittyvä kysely avattiin perjantaina, ja tiistai-iltapäivään mennessä vastauksia oli tullut yli 200.

– Ihmisillä vaikuttaa olevan mielenkiintoa tähän aiheeseen sekä halukkuutta ottaa kantaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Maistraattien ja nimilautakunnan mukaan väestötiedusteluja tulee hyvin paljon, Silvola kertoo.

Nykyinen nimilaki tuli voimaan 1986, eikä se kaikilta osin enää istu nykymaailmaan.

– Yhteiskunnan ja perheiden rakenne sekä väestön yksilöllisyyttä koskevat arvostukset ovat muuttuneet kovasti tuosta ajasta, Silvola sanoo.

Uutta lakia valmistelevan työryhmän ehdotus tulee olla valmis maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Nykyaikaistamisen ohella sen tavoitteena on karsia päällekkäistä viranomaistyötä sekä lyhentää nimenmuutoshakemusten käsittelyaikoja.