1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Ministeriö ja tarkastusvirasto täysin eri mieltä Finaviasta – kolme keskeistä kysymystä johdannaissotkusta

Valtion taloudellisen tarkastusviraston tänään julkaistussa selvityksessä kritisoidaan liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjausta. Ministeriö on syytöksistä täysin eri mieltä.

Anne Berner Kuva: Petteri Paalasmaa / AOP

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastus (siirryt toiseen palveluun) Finaviassa käsitteli sitä, miksi valtio lopetti oikeustoimet Finavian entistä johtoa kohtaan. Lentokenttien toiminnasta vastaava Finavia teki vuosina 2009–2011 johdannaiskauppoja, jotka johtivat 34 miljoonan euron tappioihin.

Selvityksen mukaan omistajaohjauksesta vastannut liikenne- ja viestintäministeriö on puuttunut Finavian hallituksen toimintaan hyvän hallintotavan vastaisesti.

Ministeri Anne Bernerin (kesk.) johtama liikenne- ja viestintäministeriö on täysin eri mieltä valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen johtopäätösten kanssa.

1. Ohjeistiko ministeriö Finavian johtoa luopumaan kanteesta?

Ministeri Bernerin mukaan Finavian hallitukselle on annettu ohjeita vain sitä koskien, että asiat on valmisteltava huolellisesti, eikä yhtiöltä ole edellytetty kanteista luopumista.

Tarkastusvirasto taas toteaa, että ministeriö on todistettavasti viestittänyt Finavian johdolle, ettei päätöstä vahingonkorvauskanteen nostamisesta tule panna toimeen. Finavian selvitystyön huolellisuudesta tarkastusvirasto ei löydä moitteen sijaa.

2. Mitä valtio-omistajalta edellytetty aktiivisuus tarkoittaa?

Liikenne- ja viestintäministeriössä katsotaan, että omistajalla on ollut perusteltu syy ja oikeus antaa Finavialle ohjeita. Ministeriön tiedotteessa viitataan myös yhtiöoikeuteen erikoistuneen laamanni Pekka Merilammen asiantuntijalausuntoon, jonka mukaan tällaisten ohjeiden antaminen ei ole epäsopivaa puuttumista yhtiön operatiivisiin asioihin.

Tarkastusviraston mukaan on kyseenalaista, onko ministeriön toiminta pysynyt osakeyhtiölaissa paalutetulla osakkeenomistajan tontilla. Tarkastusvirasto myös korostaa, että valtio-omisteisten yksiköiden päätöksenteon itsenäisyyden arviointi ei rajoitu yksinomaan osakeyhtiölakiin, vaan arvioinnissa huomioidaan myös hyvä hallintotapa.

Ministeriön toiminta ei ole tarkastusviraston mukaan vastannut hyvää hallintotapaa, sillä omistajaohjaus ja yhtiön operatiivinen päätöksenteko on sekoittunut toisiinsa.

3. Onko tarkastusviraston mieli muuttunut?

Ministeri Bernerin mukaan valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi vielä syksyllä 2015, että Finavian entisiä johtajia koskevista kanteista tehtävillä päätöksillä on liikkumavaraa. Bernerin mukaan ministeriössä luotettiin tarkastusviraston antamaan asiantuntija-arvioon.

VTV:n ylijohtaja Marko Männikkö arvioi, että kyse on tulkintaeroista osapuolten välillä. Tarkastusvirasto ei ole ottanut Männikön mukaan kantaa siihen mihin lopputulokseen asiassa olisi pitänyt päätyä, vaan tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota ainoastaan menettelytapaan.

_* Päivitetty 16:31, lisätty Männikön kommentti. _