Uusien oikeustulkkien odotetaan parantavan monikielisiä oikeuskäsittelyjä – "Kirjavuutta ollut"

Uuden oikeustulkin erikoisammattitutkinnon uskotaan parantavan kansalaisten oikeusturvaa ja nopeuttavan oikeuskäsittelyjä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamannin mielestä tulkkausten tasossa onkin ollut tähän saakka vaihtelua etenkin siviilipuolen jutuissa. Oikeustulkkeja tarvittaisiin kymmeniä lisää.

Kotimaa
Istuntosalin infotaulu.
Miia Roivainen / Yle

Ensimmäiset oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittaneet tulkit ovat valmistuneet Tampereen aikuiskoulutuskeskuksesta kielinään venäjä, viro ja arabia.

Oikeusistuimissa näitä uusia oikeustulkin tutkinnon suorittaneita alkaa näkyä vasta hiljalleen, sillä Tampereella näyttötutkinnolla erikoistuneita on alkuvaiheessa ainoastaan 15. Myös muun muassa Tampereen yliopisto on aloittamassa koulutusta.

– Oikeustulkkeja on pystytty käyttämään vasta todella vähän. Rikosjutuissa kylläkin EU:n tulkkausdirektiivi määrittelee tulkkauksen jo nyt erittäin tarkasti. Käyttämämme tulkit ovat koulutettuja ja kokeneita, sillä oikeustulkkaus on hyvin vaativaa, kertoo käräjäsihteeri Sirkku Kokkonen Pohjois-Karjalan käräjäoikeudesta.

Tulkkien etujärjestöstä vahvistetaan, että uusia oikeustulkkeja ei riitä tällä haavaa kaikkiin oikeusistuimiin.

– Tarve olisi kymmeniä tulkkeja, sanoo Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti.

Aina rikosjuttujenkaan käsittelyyn ei välttämättä saada kaikkein pätevintä mahdollista tulkkia.

– Oikeusistuimissa käytetään oikeustulkkien lisäksi muitakin tulkkeja, ja suotavinta olisi tietenkin, että käytettäisiin muita päteviä tulkkeja silloin, kun oikeustulkkeja ei ole saatavilla. Meillä on taitavia asioimistulkkeja ja konferenssitulkkeja, joilla on tulkin etiikka ja tulkkaustaito hallussa, toteaa Antinjuntti.

Nopeampaa, tehokkaampaa ja laadukkaampaa?

Tulkkien etujärjestössä uskotaan, että oikeustulkin erikoistutkinto parantaa pitkällä tähtäimellä kansalaisten oikeusturvaa.

– Tuomarit pääsevät tekemään parempia päätöksiä, monikieliset oikeusprosessit tehostuvat ja käsittelyajat lyhenevät. Kun tulkkaus on asianmukaista, pätevää ja luotettavaa, parantanee se myös tulkkauksen arvostusta yhteiskunnassa, arvioi Antinjuntti.

Oikeustulkkaus on hyvin vaativaa.

Sirkku Kokkonen

Siviilipuolen jutuissa, kuten esimerkiksi velkomusasioissa, tulkkaukset toteuttaa rikosjuttuja vapaammin. Asianosaiset saattavat hankkia tulkit itse.

– Tulkkauksissa on ollut kirjavuutta. Oikeusistuin voi kyllä puuttua tilanteeseen, jos tulkin työskentely ei ole asianmukaista, huomauttaa Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden laamanni Kalevi Julkunen.

Aina tulkille ei anneta riittävästi mahdollisuutta tutustua oikeusjutun faktoihin etukäteen, kummastellaan alan etujärjestössä.

– Taitava tulkki perehtyy aina etukäteen tulkkaustehtäväänsä, ja jos hänelle ei anneta mahdollisuutta esimerkiksi perehtyä oikeudenkäynnin sisältöön ennalta, hänen tehtävänsä ei ainakaan helpotu. Tulkkausviestintä on siinä mielessä yhteistyötä, muistuttaa toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti. KORJATTU 22.6.2016 kello 10:46 oppilaitokseksi Tampereen aikuiskoulutuskeskus