Kun trampoliinionnettomuus sattuu, kuka vastaa?

Kuka on vastuussa, jos lapsi loukkaa itsensä trampoliinilla sisäleikkipuistossa? Entä jos tramppa on taloyhtiön yhteisellä piha-alueella? Vapauttaako vastuuvapauslomake yrityksen vastuusta? Me kysyimme asiantuntijalta.

trampoliinit
Lapsi hyppää trampoliinissa
Riikka Nurmi / Yle

Frontti, bäkkäri, polvivoltti ja peffaplätsi – tuttuja temppuja monille trampoliinitaitajien kasvattajille. Entä kun tekevälle sattuu ja vielä vieraalla trampoliinilla?

Osa sisäliikuntapuistoista allekirjoituttaa asiakkaillaan vastuuvapauslomakkeen, jolla yritys pyytää kävijöiltä vapautusta kaikesta vastuusta mahdollisten vahinkojen sattuessa.

Asiantuntijan mukaan vastuuvapauslomake ei vapauta järjestäjää kaikesta vastuusta. Ei etenkään silloin, jos järjestäjä on jättänyt huolehtimatta trampoliinin kunnosta tai riittävästä valvonnasta.

– Jos menettely on ollut tämän järjestäjän puolelta törkeää, eli valvonta on laiminlyöty tai laitteiden kunnossapito on laiminlyöty, niin kyllä tämän vastuuvapauslomakkeen kanssa ollaan heikoilla, arvioi vahingonkorvausoikeuteen perehtynyt markkinaoikeuden tuomari Pertti Virtanen.

Tänä kesänä Tampereella avattu Trampolin Park allekirjoituttaa vastuuvapauslomakkeen asiakkaillaan.
Tänä kesänä Tampereella avattu Trampolin Park allekirjoituttaa vastuuvapauslomakkeen asiakkaillaan.Riikka Nurmi / Yle

Harmaalla alueella ollaan silloin, kun lapsi tai aikuinen tekee itse trampoliinilla hyppiessään jonkinlaisen virheliikkeen ja siinä loukkaa itsensä. Tällöin voidaan katsoa, että järjestäjän olisi pitänyt puuttua virheelliseen toimintaan, etenkin jos vaarallisella tavalla hyppiminen on ollut jatkuvaa.

Mutta täsmällisen rajan vetäminen on kuitenkin vaikeaa, koska tilanteista ei ole varsinaista oikeuskäytäntöä.

– Trampoliinin käyttöön ei tavallisesti liity yleensä kovin tarkkaa opastusta, vaan oletetaan, että ihminen osaa sitä käyttää. Ja jos ei olekaan osannut käyttää ja loukkaa itsensä, niin silloin saattaa olla, että vastuuvapauslauseke jopa pätee, Virtanen sanoo.

Alaikäisistä erityinen vastuu

Alaikäisten kohdalla tilanne on järjestäjän kannalta kinkkisempi. Tilanteessa, jossa vanhempia ei ole lainkaan läsnä valvomassa jälkikasvuaan, vastuu alle 18-vuotiaiden osalta on Virtasen mukaan vielä enemmän järjestäjällä.

– Kaikkien tiedossa on, että lapset käyttäytyvät hieman ennakoimattomalla tavalla, ja kun he ovat tällaisessa paikassa, leikki voi yltyä. Siellä tulisi olla valvontaa, jolla huolehditaan, että sääntöjen vastaisesti leikkivät lapset jopa poistetaan sieltä tai vähintään heitä huomautetaan, Virtanen sanoo.

Järjestäjän vastuulle kuuluu myös valvoa, ettei villiksi äityvän lapsen leikki käy vaaralliseksi muille trampoliinin käyttäjille.

– Jos tällainen lapsi aiheuttaa toisille vahinkoa ja siihen ei ole mahdollisimman nopeasti puututtu, niin siinäkin on lähellä, että mennään huolimattomuuden ja törkeän huolimattomuuden puolelle.

Vastuun siirtoa Amerikan malliin

Kuluttajaoikeudellisissa kysymyksissä tulkinta menee normaalisti kuluttajan eduksi. Virtasen mukaan ensimmäisen onnettomuuden kohdalla vastuuvapauslomake voi vielä päteä, koska yrittäjäkään ei pysty ennakoimaan ihan kaikkea.

– Sitten kun on huomattu, että pitäisi asentaa lisää suojalaitteita tai antaa tarkempia ohjeita asiakkaille ja jos yrittäjä jättää onnettomuuden jälkeen tekemättä ja onnettomuus toistuukin, niin kyllä siinä taas ollaan lähellä törkeää huolimattomuutta, Virtanen arvio.

Virtanen näkee vastuun siirtämisessä kaikuja ison meren takaa, Amerikasta.

– Kyllä tässä on pyrkimys amerikkalaiseen näkökulmaan. Amerikassahan nämä ovat hyvin tyypillisiä, ja siellä myös lopputulokset saattaavat mennä tällaisten lomakkeiden mukaan, Virtanen sanoo.

Tramppa taloyhtiön pihassa

Entä jos trampoliini on taloyhtiön piha-alueella, yhtiö sallii sen olla pihallaan ja on tietoinen, että se on yleisessä käytössä?

Virtasen mukaan trampoliinin voitaisiin katsoa olevan yksi taloyhtiön yhteisistä laitteista ja vastuu olisi siten yhtiöllä.

– Taloyhtiön puolelta vastataan siitä, että kiinteistön kaikki alueet ovat turvallisia. Talvella pitää torjua liukastumista ja kesällä muunlaisia vahinkoja. Ja silloin jos se todella vaikuttaa siltä, että se on taloyhtiön laite, siinä on olemassa pieni riski, että se näin tulkittaisiin.

Virtanen kuitenkin huomauttaa, että ei ole olemassa ratkaisukäytäntöä, mitkä kaikki asiat voivat mennä taloyhtiö vastuulle.

– Siinä vähintään tekisin sen, että laittaisin jonkinlaisen lapun, että tämä ei ole taloyhtiön laite ja että yhtiö ei ole millään tavalla tästä vastuussa, Virtanen ohjeistaa.