1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. teiden kunnossapito

Vaikea tieosuus Simosta Alaniemeen remonttiin

Kapean ja mutkaisen Simo-Alaniemi-maantien korjaustyöt aloitetaan kesän aikana. Tietöiden aikana tietä muun muassa levennetään.

Kuva: Pekka Sipola / AOP

Maantietä 924 välillä Simo-Alaniemi parannetaan kesän ja alkusyksyn aikana. Erittäin kapean ja mutkaisen tien liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä parannetaan leventämällä ja parantamalla tien rakennetta.

Tietä levennetään metrin verran. ELY-keskuksesta kerrotaan, että tie myös päällystetään uudelleen 22 kilometrin matkalta.

Työt alkavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla ja ne valmistuvat syyskuun aikana.

Tärkeä kuljetusreitti

Tien parantamiseen on saatu rahoitus korjausvelkaohjelmasta. ELY-keskuksesta todetaan, että tie on tärkeä puutavara- ja turvekuljetusten reitti.

Tien kunnostamissuunnittelussa on hyödynnetty vuonna 2015 käynnistyneen Päällysteiden Ennakoivan Hoidon ja Kunnossapidon Ohjelmointi (PEHKO) -pilottiprojektin työkaluja.

Lähtötietoina on käytetty ensimmäistä kertaa Suomessa niin sanottua jatkuvaa taipumamittausta, jolla mitataan tierakenteen kantavuutta. Laserskannerimittauksilla on tarkasteltu tien poikkileikkausmuotoja ja maatutkalla on tutkittu tierakenteet.

ELY-keskuksen tiedotteen mukaan tien korjaustöistä aiheutuu tienkäyttäjille haittaa heinä-syyskuun aikana.