Valvira: Turku ei vienyt Kupittaan psykiatrisen selvitystä loppuun asti

Valviran mielestä Turun kaupungin olisi pitänyt tiedottaa laajasta psykiatrisen osaston selvityksestä valvontaviranomaisille välittömästi. Myös poliisille olisi voinut avata paremmin, mistä potilaiden kohtelussa oli kyse.

Kotimaa
Kupittaan sairaala
Nora Engström / Yle

Paljon on opiksi otettavaa turkulaisen Kupittaan psykiatrisen sairaalan epäselvyyksistä ja potilaiden kaltoinkohtelusta. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran laatimasta loppuyhteenvedosta.

Kupittaalla tehtiin vuonna 2013 mittava sisäinen tarkastus muun muassa lääkehävikkien ja potilaiden epäasiallisen kohtelun vuoksi. Valvira puuttui asiaan helmikuussa sen jälkeen, kunTurun Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun)vanhuspsykiatrian osastolla vuosia jatkuneesta potilaiden kaltoinkohtelusta.

Olisi ollut perusteltua ilmoittaa aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle noinkin mittavista havainnoista sairaalassa.

Markus Henriksson

Valviran ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson tähdentää, että vanhuspsykiatrisesta osastosta (G1) tehdyn selvityksen kaltainen laaja tarkastus kannattaa tehdä huolellisesti loppuun asti.

– Olisi ollut perusteltua ilmoittaa aluehallintovirastolle ja/tai Valviralle noinkin mittavista havainnoista sairaalassa. Sitä ilmoitusta ei kuitenkaan koskaan tullut, Henriksson toteaa.

– Kupittaa olisi hyötynyt siitä. Sairaala olisi saanut ohjausta ja varmistavaa valvontaa tuekseen, Henriksson sanoo.

Esimiesvajaus mahdollisti "valtion valtiossa"

Valviran ryhmäpäälliikö Markus Henriksson tähdentää myös Kupittaan sairaalan henkilöstöjohtamisen puutteita.

– Esimiestoiminnan varmistaminen - sekä ylilääkärin että osastonhoitajan osalta - on henkilöstön omavalvonnassa keskeisen tärkeää.

Organisaatioon oli syntynyt omia, harmaita toimintakulttuureja, jotka eivät olleet kaikilta osin lainkaan hyviä.

Markus Henriksson

Kupittaan vanhuspsykiatrisen G1-osaston esimiesvoimissa oli niin sanottuina kriisivuosina vajausta, ja riittämättömyydestä aiheutui monenlaista ongelmaa.

– Vuoteen 2013 tultaessa osastolla oli ollut paljon esimiesten poissaoloja. Tuollaisissa tilanteissa ylemmän johdon on varmistettava, että toiminta pyörii mahdollisimman vakaasti. Tilanne oli mahdollistanut Kupittaalle eräänlaisen valtio valtiossa -kulttuurin. Organisaatioon oli syntynyt omia, harmaita toimintakulttuureja, jotka eivät olleet kaikilta osin lainkaan hyviä, arvioi Markus Henriksson.

Poliisin saama raportti ei ollut riittävä

Valviran mielestä myös poliisin osuus olisi voinut olla heti suurempi osasto G1:n tapauksen selvittämisessä.

– Turun kaupunki antoi vuoden 2013 raportin poliisille tiedoksi, mutta se ei riittänyt. Olisi pitänyt aktiivisesti neuvotella poliisin kanssa ja täsmentää, mitä tiedoksiannon asiat tarkoittivat, ryhmäpäällikkö Henriksson pohtii.

Olisi pitänyt aktiivisesti neuvotella poliisin kanssa ja täsmentää, mitä tiedoksiannon asiat tarkoittivat.

Markus Henriksson

Laittomuuksiin Turun kaupunki ei kuitenkaan syyllistynyt vaietessaan selvityksestä.

– Suomessa ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta viranomaisille tämän tyyppisissä asioissa, vain ilmoitusoikeus. Kyse on siis eettisestä velvollisuudesta. Olen aivan varma, että sairaalan kehittämiselle olisi saatu lisäarvoa, jos Valviralta olisi edes kysytty, onko raportista syytä tehdä ilmoitus, Henriksson uskoo.

Asianmukaiset hoitopaikat taattava

Markus Henriksson Valvirasta haluaa muistuttaa, että suurin osa G1:n henkilöstöstä on tehnyt hyvää työtä ja suurin osa potilaista on saanut hyvää hoitoa. Ongelmia ei silti pidä vähätellä.

– Suljetulla psykogeriatrisella osastolla on ollut joitakin muistisairauspotilaita, jotka akuutin vaiheen mentyä olisi ollut perusteltua siirtää nopeammin eteenpäin, toisentyyppiseen hoitopaikkaan, jossa on muistisairauden pitkäaikaishoidon osaamista.

Päätösraportin jälkeen Valvira valvoo Kupittaan sairaalaa edelleen. Myös poliisin tutkinta jatkuu, ja yksittäisten potilaiden hoitoa koskevia kanteluita on vielä käsittelemättä.

Valviran raportista kertoi ensimmäisenä Turun Sanomat.