Video: Haavoittaisiko Brexit metsäteollisuutta? Kärsiikö Suomen vienti? ”Jos pahimmat pelot käyvät toteen…”

Varmaa on vain se, että Britannian mahdollinen EU-ero toisi markkinoille epävarmuutta. Yle esittelee viisi keskeistä Brexitiin liittyvää talouskysymystä.

talous
Uutisvideot: Mitä Suomelle käy, jos Brexit toteutuu?
Uutisvideot: Mitä Suomelle käy, jos Brexit toteutuu?

1. Miten käy eurooppalaisosakkeiden, jos Brexit toteutuu?

Lyhyellä aikavälillä epävarmuus osakemarkkinoilla varmasti lisääntyy. Tästä seurauksena saattaisi olla markkinaturbulenssi, jonka myötä hetkellinen merkittävä kurssilasku on mahdollinen.

Brexitin kaltaisissa riskitilanteissa sijoittajat etsivät suojaa niin kutsutuista turvasatamista. Tällaisissa turvasatamissa tuotto saattaa olla olematon, mutta niin ovat käytännössä myös riskit. Esimerkkejä sijoittajien turvasatamista ovat Saksan ja Yhdysvaltojen valtioiden velkakirjat.

2. Miten Brexit vaikuttaisi Euroopan unioniin talousalueena?

Britannian lähtö EU:sta vaikuttaisi heikentävästi sekä EU:n talousalueeseen että Britannian omaan talouteen. EU:n toiseksi suurimman nettomaksajan lähtö tuntuisi varmasti, mutta julkisessa keskustelussa esitettyihin lukuihin on syytä suhtautua varauksella.

Lopulliset seuraamukset määräytyisivät pitkälti sen mukaan, millaiset sopimukset Britannian ja EU:n kesken solmittaisiin kahden vuoden siirtymäajan kuluessa. Yksi mahdollinen heijastusvaikutus on talouskasvun jakolinjan leventyminen Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä entisestään.

3. Miten keskeiset valuuttakurssit reagoivat Brexitiin?

Brexitin myötä punta heikkenisi varmasti sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Euroon kohdistuvat vaikutukset olisivat asiantuntijoiden arvioiden mukaan huomattavasti vähäisempiä.

Euro saattaisi heiketä muihin valuuttoihin nähden muutamia prosentteja, mutta punnan kurssin kaltaista romahdusta ei euron kohdalla ole näköpiirissä. Brexit on asia, johon Euroopan rahapolitiikasta päättävät elimet Euroopan keskuspankin johdolla ovat osanneet varautua.

4. Vaikuttaako Brexit Suomen vientiin Britanniaan?

Britannia on perinteisesti ollut Suomelle tärkeä kauppakumppani ja merkittävä suomalaisten metsäteollisuustuotteiden ostaja. Asiantuntijoiden mukaan Brexitin sattuessa vienti Britanniaan todennäköisesti laskisi hieman.

Jos pahimmat pelot käyvät toteen, puhutaan noin prosenttiyksikön laskusta. Suomen metsäteollisuuden kannalta on lohdullista, että alan kasvumarkkinat ovat aivan muualla, erityisesti Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Britannian EU-jäsenyys ei ole lainkaan merkittävin Britannian ja Suomen välisiä kauppasuhteita määrittelevä tekijä. Mahdollinen viennin väheneminen olisi seurausta erilaisten kitkatekijöiden, kuten tullien, vaikutuksesta. Tällä hetkellä Britannia ja Suomi toimivat käytännössä yhteismarkkinoilla molempien maiden ollessa EU:n jäseniä.

5. Näkyisikö Brexit esimerkiksi asuntolainasi koroissa?

Brexit-äänestyksen tuloksella ei ole suoraa vaikutusta keskeisiin korkoihin Euroopassa. Lyhyellä aikavälillä on vaikea nähdä Brexitin vaikuttavan esimerkiksi Euroopan keskuspankin ohjauskorkoon, joka on jo ennestään nollan tuntumassa. Käytännössä ainoa suunta on ylöspäin, eikä epävakaa tilanne ainakaan kannusta korkojen nostamiseen.

Valtiokohtaisesti pidemmällä aikavälillä korot saattavat hieman nousta niin kutsutuissa korkeamman riskin maissa. Niihin kuuluvat esimerkiksi Italia ja Portugali. Brexit ei vaikuta keskeisiin markkinakorkoihin Suomessa.