1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Ulkomaat

Asiantuntija Britannian EU-erosta: "Tällainen kehitys miellyttää Venäjää"

Mureneva unioni miellyttää Venäjää, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hänen mukaansa Venäjä on mielellään nähnyt Euroopassa sarjan keskisuuria kansallisvaltioita niiden tiiviin yhteenliittymän sijaan.

Teija Tiilikainen Kuva: Yle

Kun yksi EU:n suurista sotilasvalloista eroaa tiiviistä kokonaisuudesta, niin se ei voi olla heikentämättä unionin uskottavuutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hänen mukaansa juuri nyt, kun Euroopassa eletään hyvin jännitteisessä tilanteessa, vahva ja yhtenäinen unioni olisi ollut eduksi kaikkien sen jäsenten turvallisuudelle.

– Tähän tulee nyt kolaus, jonka mittasuhteita emme vielä tiedä, Tiilikainen sanoo.

Tiilikaisen mukaan tilanne on hankala, sillä viime vuosina turvallisuuspoliittisen yhteistyön merkitys Euroopassa on korostunut. Nyt unionin alue pienenee, väkiluku vähenee ja sotilaalliset resurssit heikentyvät. Kukaan ei vielä tiedä, miten Britannia jatkossa asemoituu suhteessa muuhun unioniin ja miten tiiviiksi yhteistyö muodostuu.

– Prosessi, jossa neuvotellaan yhden keskeisen jäsenmaan erosta, heikentää unionin mahdollisuuksia puolustaa yhteistä eurooppalaista turvallisuuspoliittista järjestystä.

"Kehitys voidaan nähdä Venäjän tavoitteiden mukaisena"

Venäjää tiiviin unionin mureneminen miellyttää, arvioi Teija Tiilikainen. Hänen mukaansa Venäjä on mielellään nähnyt Euroopassa sarjan keskisuuria kansallisvaltioita sen sijaan, että valtioilla olisi tiivis yhteenliittymä.

– Kehitys, joka vie hajoavan EU:n suuntaan, voidaan nähdä Venäjän tavoitteiden mukaisena, Tiilikainen sanoo.

Tiilikaisen mukaan Venäjä on vuosikymmenten ajan mielummin hoitanut suhteitaan suoraan unionin suurten jäsenmaiden kanssa kuin EU-johtoisesti.

Kuka ottaa vetovastuun Euroopassa, kuinka käy Nato-yhteistyön?

Unionilla lienee kuitenkin yhteinen tahtotila pitää kaikin tavoin EU:n uskottavuudesta kiinni. Se todennäköisesti syventää yhteistyötä entisestään sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa että talous- ja rahaliitossa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että Ranska on jatkossa itseoikeutettu johtomaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Talous- ja rahaliiton syventämisessä Ranska-Saksa-akseli puolestaan on ollut kannustava voima.

Britannian EU-ero ei Tiilikaisen mukaan vaikuta sen toimintaan sotilasliitto Natossa, vaan maa jatkaa sotilasliitossa keskeisenä eurooppalaisena toimijana.

– Nähtäväksi kuitenkin jää, mitä EU:n ja Naton suhteelle tapahtuu tilanteessa, jossa Britannia ei enää kuulu unioniin. Kuinka paljon vaikeutuu unionin puolustuspoliittinen yhteistyö, joka on tukenut Naton eurooppalaistumiskehitystä, hän pohtii.

Onko Suomi turvassa?

Teija Tiilikainen sanoo, että nyt käynnistyvä kehityskulku on valtavan tärkeä myös Suomen kannalta. Sitä, johtaako tilanne uudelleenarviointiin esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyyden kannalta, hän ei osaa ennakoida.

– Toki tässä on nyt kyse tärkeästä muutoksesta Suomelle. Suomi joutuu nyt vetämään johtopäätöksiä, heikkeneekö EU:n toimintakyky Suomelle tärkeällä kentällä jollakin tavalla olennaisesti.

Tiilikaisen mukaan ainakin tovin edessä on epävarmuuden aika ja se ei voi olla heijastumatta myös Suomen asemaan.

– Pidemmällä tähtäimellä Suomi menettää yhden keskeisen kumppanimaansa. Nyt täytyy etsiä uusia yhteistyökumppaneita.