1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. luonto

Vaasa sai tarpeekseen merimetsoista – häätämiseen haetaan poikkeuslupaa

Vaasan kaupunki hakee lupaa merimetsoyhdyskunnan häätämiseen. Eteläisellä Kaupunginselällä lähellä kaupungin rantoja pesivä yhdyskunta aiheuttaa jo niin paljon ongelmia, että kaupungin arvion mukaan tilanteeseen on puututtava.

Merimetsokanta on kasvanut Vaasan kaupungin lähialueilla. Kuva: Antti Haavisto/Yle

Merimetsokanta on kasvanut voimakkaasti Vaasan kaupungin lähialueilla. Eteläisellä Kaupunginselällä sijaitsevilla Juckasgrynnan ja Onkikarin saarilla pesii kolmatta kesää merimetsoyhdyskunta, jonka häätämiseksi Vaasan kaupunki on päättänyt nyt hakea Varsinais-Suomen ELY-keskukselta poikkeamislupaa.

Vaasassa on oltu huolissaan merimetsoyhdyskuntien leviämisestä kaupungin keskustan läheisyyteen. Ihmisiä puhuttavat erityisesti merimetsojen aiheuttamat ulostehaitat ja lintujen on pelätty uhkaavan jo mm. paikallisia uimarantoja. Tällä hetkellä merimetsoja on jopa 1500 ja kannan arvellaan kasvavan jatkossakin huimaa vauhtia.

Vaasan kaupungin ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin kertoo, että kaupunki on käynyt läpi Eteläisen Kaupunginselän merimetsoyhdyskunnan tilaa, asiasta käytyä keskustelua sekä asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja mahdollisia toimenpiteitä. Ongelman laajuutta on verrattu myös vastaaviin yhdyskuntiin muualla Pohjanlahden rannikolla.

– Katsomme, että ongelma on mitä ilmeisimmin laajentumassa sellaiseksi, että tilanteeseen tulee puuttua lainsäädännön mahdollistamilla perusteilla, kertoo Hangelin.

Häätämistoimenpiteet ensi keväänä

Kaupunki hakee poikkeamislupaa Juckasgrynnan ja Onkikarin saarten maanomistajana. Käytännössä kaupungin harkitsemat häätämistoimenpiteet voitaisiin toteuttaa ensi vuoden keväällä.

Poikkeamislupaa haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Merimetsoyhdyskuntia koskevista aiemmista poikkeamislupahakemuksista 80 prosenttia on ratkaistu myönteisesti.

Kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin vetämä merimetsotyöryhmä on suositellut mm. paikallisten yhteistoimintaryhmien perustamista ja poikkeuslupakäytäntöjen tekemistä joustavammiksi. Christer Hangelinin mukaan Vaasan kaupunki on ilmoittanut halukkuutensa osallistua alueelliseen yhteistoimintaryhmään Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.