Kelan vaatima lääkärintodistus maksaa tai ei maksa – riippuu missä asut

Päijät-Hämeessä kunnat perivät maksun Kelan vaatimista lääkärintodistuksista. Länsi-Suomessa viranomainen linjaa maksun perimisen olevan asiakasmaksulain vastaista. Epäselvyys käytännöistä ulottuu aina terveysasemalta ministeriöön saakka.

terveys
Verensokeria mitataan.
Potilaan verensokeria mitataan.Jaani Lampinen / Yle

Lahtelainen Pentti Ollikkala yllättyi toukokuussa, kun postiluukusta tipahti 40 euron lasku B-todistuksesta. Ollikkala oli käynyt hakemassa terveyskeskuksesta lääkärintodistuksen kakkostyypin diabeteksestään Kela-korvausta varten.

Asiaa selviteltyään Ollikkala löysi uutisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antamasta lausunnosta, jonka mukaan Kelan erityiskorvattavien lääkkeiden takia annettavasta B-lausunnosta ei pitäisi veloittaa.

Ollikkalan teki laskusta valituksen Lahden kaupungille, sillä hänen mielestään suomalaiset ovat eriarvoisessa asemassa.

Kelan vaatimien lääkärintodistusten maksuissa on suuria epäselvyyksiä. Päijät-Hämeessä peritään maksu lähes kaikista Kelan vaatimista B-todistuksista. Sen sijaan Länsi-Suomessa viranomaiset pitävät maksujen perimistä asiakasmaksulain vastaisena.

Yleisen käytännön selvittäminen osoittautuu hankalaksi. Ylen toimittaja soitti lukuisia puheluita terveyskeskuksiin ja tervedenhuollon toimijoille selvittääkseen, peritäänkö esimerkiksi kaikissa Päijät-Hämeen kaikissa kunnissa maksuja B-todistuksista.

Joka paikassa vastaus oli erilainen, eikä kenelläkään vaikuta olevan tarkkaa tietoa siitä, mitä lainsäädäntö oikeasti määrää.

Useat haastateltavat pitävät lainsäädäntöä niin monitulkintaisena, että se kaipaa sosiaali- ja terveysministeriön selvennystä. B-todistusta tarvitaan Kelan kuntoutukseen, sairaspäivärahaan ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin.

Aluehallintovirastojen käytännöissä eroja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) mukaan lahtelaisen Pentti Ollikkalan saaman kaltaista maksua ei pitäisi periä.

Sama avi teki viime vuoden lokakuussa kannanoton, jonka mukaan asiakasmaksua ei pitäisi periä Kelan vaatimista B-lausunnoista, sillä se on heidän tulkintansa mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain vastaista.

Hallintoylilääkäri Seppo Miilunpalon mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen avin alueen kuntia on ohjattu poistamaan asiakasmaksut silloin, kun on kyseessä Kelan vaatima todistus.

Etelä-Suomen avilla, jonka vastuualueella myös Päijät-Häme on, ei ole suositusta terveyskeskusten maksujen perimisestä. Etelä-Suomen aville on kuitenkin tullut aluehallintoylilääkäri Mikko Valkosen mukaan viikoittain yhteydenottoja viime lokakuisen asiakasmaksulinjauksen jälkeen.

Valkonen kertoo lain olevan niin monitulkintainen, ettei asiakasmaksujen perimistä voi todeta laittomaksi. Hänen mukaansa aluehallintoviraston ei myöskään pitäisi sekaantua asiakasmaksuihin, vaan jättää ratkaisu kunnille.

– Maksun voi riitauttaa laittamalla kunnalle muistutuksen asiattomasta maksusta. Sen jälkeen asiasta voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen, Valkonen neuvoo laskun saaneita.

Vaihtelevat käytännöt eivät riko yhdenvertaisuuslakia

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hämmennystä aiheuttavat erityisesti Kelan kuntoutukseen, sairaspäivärahaan ja erityiskorvattavaan lääkehoitoon tarvittavat todistukset.

Lahtelaisen Pentti Ollikkalan todistus liittyy juuri erityiskorvattavaan lääkehoitoon.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan kuntien eriävät maksukäytännöt eivät riko yhdenvertaisuuslakia sellaisissa asioissa, joissa lainsäädäntö jättää harkintavallan kunnalle. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kertoo, että lainsäädäntö melko selkeästi jättää päätöksen maksusta kunnan harteille silloin, kun Kelan edellyttämä todistus ei liity potilaan hoitoon.

Ministeriö: Hoitoon liittyvät todistukset maksuttomia

Hämäläisen peruspalvelukeskus Oivan peruspalvelujohtaja Mika Forsbergin mukaan suurimmassa osassa Päijät-Hämeen kuntia asiakasmaksuja peritään Kelan vaatimista B-todistuksista, lukuunottamatta Kelan kuntoutukseen vaadittavasta todistuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteeri Johanna Huovinen kertoo, että mitään yleistä sääntöä B-todistusten maksuttomuudesta ei ole, sillä niitä tehdään useaan eri tarkoitukseen.

– Rajaus lähtee siitä, että lainsäädännön mukaan hoitoon liittyvät lääkärintodistukset ovat maksuttomia.

Huovisen mukaan se, mikä on hoitoon liittyvää, on aiheuttanut paljon epäselvyyttä, sillä sitä ei ole missään määritelty kunnolla.

Sairauspäivärahaan ja Kelan kuntoutukseen tarvittavat todistukset on Huovisen mukaan ministeriössä todettu lain mukaan maksuttomiksi, mutta erityiskorvattavaan lääkehoitoon tarvittava B-lausunto aiheuttaa edelleen päänvaivaa. Tästä on tulossa ministeriöltä piakkoin linjaus, jonka pitäisi helpottaa tulkintaongelmia.

28.6. klo 12.42 täsmennetty yhdenvertaisuusvaltuutetun lausuntoa