1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiede

Lääkeainejäämät haittaavat virtsan hyötykäyttöä – uusi menetelmä nopeuttaa analyysia

Jotta virtsaa voitaisiin hyödyntää, tarvitaan tietoa ihmisistä erittyvien lääkeaineiden ja hormonien hajoamisesta. Tampereen teknillisessä yliopistossa kehitetyllä menetelmällä virtsanäytteestä voidaan analysoida samalla kertaa kahdeksan eri lääkeainetta.

Kuva: Mari Vesanummi / Yle

Talteen kerätty ihmisen virtsa olisi erinomainen lannoite tai ravinnonlähde leville, joiden avulla voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa. Siihen kertyvät lääkeaineet ja hormonit ovat kuitenkin ongelma. Diplomi-insinööri Sanna Jaatinen etsi ratkaisuja erilliskerätyn virtsan käyttöön väitöskirjassaan.

Jotta virtsaa voitaisiin hyödyntää, tarvitaan tietoa ihmisistä erittyvien lääkeaineiden ja hormonien hajoamisesta. Luontoon joutuessaan lääkeainejäämät voivat kertyä vesistöihin, maaperään, kasveihin ja eliöihin sekä kulkeutua pohjavesiin.

Sanna Jaatinen tutki väitöstyössään erilliskerätyssä virtsassa esiintyvien lääkeaineiden ja estrogeenien käyttäytymistä virtsan varastoinnin aikana sekä virtsan soveltuvuutta mikroleväbiomassan kasvattamiseen.

Lääkkeet ja hormonit eivät poistu puolessa vuodessa

Virtsaa säilytetään Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeiden mukaisesti kuusi kuukautta ennen käyttöä, jotta sen sisältämät mikrobit kuolisivat. Lääkeaineiden ja hormonien käyttäytymistä varastoinnin aikana on tutkittu kuitenkin hyvin vähän. Jaatisen tutkimuksen mukaan kuusi kuukautta ei riitä lääkeaineiden ja hormonien poistumiseen.

Lääkeaineiden pitoisuudet pienenivät varastoinnin aikana, mutta virtsa sisälsi yhä lääkeaineita sekä estrogeeneja.

Sanna Jaatinen

– Lääkeaineiden pitoisuudet pienenivät varastoinnin aikana, mutta virtsa sisälsi yhä lääkeaineita sekä estrogeeneja, hän kertoo väitöstiedotteessa.

– Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten ne kulkeutuvat levien soluihin ja vaikuttavat mahdollisiin jatkojalostusprosesseihin. Lisätutkimukset ovat tarpeen.

Fosforia ja typpeä sisältävä virtsa sopii lannoitteeksi. Lääkeainejäämät haittaavat kuitenkin myös lannoitekäyttöä.

– Erilliskerätyn virtsan käyttöä maatalouden lannoitteena on tutkittu esimerkiksi Ruotsissa ja aivan viime aikoina myös Suomessa. Virtsaan erittyvät lääkeaineet ja hormonit ovat nousseet huolenaiheeksi vasta hiljattain, Jaatinen kertoo.

Uusi menetelmä helpottaa tarkastusta

Sanna Jaatinen kehitti väitöstutkimuksessaan nestekromatografisen menetelmän, jonka avulla yhdestä virtsanäytteestä saadaan samanaikaisesti analysoitua kahdeksan eri lääkeainetta.

– Menetelmä, joka pystyy analysoimaan samanaikaisesti monta lääkeainetta, nopeuttaa virtsan analytiikkaa, hän kertoo.

– Tästä voisi olla hyötyä esimerkiksi alustavissa tutkimuksissa lannoitevalmisteiden laatua valvoville tahoille, tutkimuslaitoksille sekä paikan päällä toimiville tarkastajille.

Diplomi-insinööri Sanna Jaatisen kemian ja biotekniikan alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa 1. heinäkuuta.