Lampaiden julma kohtelu toi pysyvän eläintenpitokiellon ja ehdollista vankeutta

Eläimiä kohdeltiin lohjalaisella tilalla tietoisesti julmasti, käräjäoikeus toteaa. Lampaita oli tiloihin nähden liikaa, eikä niillä ollut aina edes vettä tarjolla.

Lampaan raatoja paljastui poliisin teettämissä kaivauksissa noin puolen metrin syvyydestä vuonna 2015. Kuva: Poliisi

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut lohjalaisen lammastilan omistajan vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Lisäksi omistaja määrättiin pysyvään tuotantoeläintenpitokieltoon sekä menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 6 380 euroa.

Tilan työntekijä sai neljän kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen eläinsuojelurikoksesta ja määräaikaisen tuotantoeläintenpitokiellon vuoden 2018 loppuun saakka. Lisäksi tilan omistajan veli sai 480 euron sakot eläinsuojelurikoksesta.

Tuomioihin sisältyy rangaistus myös ympäristön turmelemisesta sekä veljen osalta ympäristörikkomuksesta.

Eläinlääkäri ei käynyt tilalla vuosikausiin

Käräjäoikeuden mukaan tilan eläimiä on kohdeltu julmasti ja toiminta on ollut tietoista ja tahallista. Lampaat eivät ole saaneet riittävästi ruokaa, niillä ei ole ollut lain vaatimaa säänsuojaa eikä aina edes vettä juotavanaan. Lampaita ei keritty tarpeeksi usein ja ne olivat likaisia. Tilalla tapahtuneet laiminlyönnit johtivat korkeaan karitsakuolleisuuteen, lampaiden heikkoon kasvuun ja puutteellisesta hoidosta aiheutuneeseen tarpeettomaan kärsimykseen.

Syyttäjä totesi oikeudenkäynnin pääkäsittelyn alussa toukokuussa, että tilalla ei käytetty eläinlääkäripalveluita lainkaan kahden viime vuoden aikana.

Omistajan kertoman mukaan tila on kasvattanut lampaita luonnonmukaisesti ja siksi ne ovat olleet ympäri vuoden ulkona. Samasta syystä lampaat ovat likaantuneet ja niitä on ollut hankala vahtia noin sadan hehtaarin suuruisella laidunalueella. Lampaiden hyvinvointi on kuitenkin omistajan mielestä ollut aina etusijalla.

Hän pitää eläinlääkäripalveluiden käyttöä liian kalliina lampaiden hintaan nähden, ja siksi tilan sairastuneet lampaat on yleensä lopetettu.

Lampaiden ruhoja sullottiin tynnyreihin ja haudattiin maahan

Tilan omistajalle on annettu vuosien varrella useita kehotuksia ja määräyksiä eläinten olojen parantamiseen. Korjaavia toimenpiteitä ei kuitenkaan ole kaikilta osin tehty.

Viime vuonna lammastilalta löytyi lukematon määrä maahan haudattuja lampaanruhoja. Lain mukaan maahan saa haudata vain kuolleena syntyneitä karitsoita. Kuolleita lampaita säilytettiin myös kannettomissa tynnyreissä ja elävien lajitovereiden seassa laitumella.

Poliisin tekemässä esitutkinnassa ilmeni, että tila oli saanut taloudellista hyötyä välttäessään lupa- ja kuljetusmaksuja sekä eläinlääkärikuluja. Lammastilan eläinmäärä on ollut suurimmillaan vuonna 2014, jolloin tilalla oli 350 aikuista lammasta ja 150 karitsaa.