1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Uusi malmiyhtiö liikkeellä Tammelassa ja Somerolla – nyt etsitään litiumia

Tukes on myöntänyt malmivarauksen Tammelaan ja Somerolle yhteensä yli 6000 hehtaarin kokoiselle alueelle. Varauksen on tehnyt Finnkallio Oy. Alueelta etsitään litiumia ja malmia. Akuissa käytettävän litiumin tarpeen ennustetaan viisinkertaistuvan lähivuosina.

Kartta Tammela-Someron varausalueesta. Mittakaava ohjeellinen. Kuva: Maanmittauslaitos

Tukes on myöntänyt malmivarauksen maa-alueille Tammelassa ja Somerolla Finnkallio Oy:lle.

Finnkallio otaksuu alueella aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella, että alueella on litiumia. Yhtiö aikoo koota ja tulkita jo kerätyn tiedon alueen malmivaroista. Finnkallio on ilmoittanut Tukesille haluavansa tehdä alueella myös maaperäkartoitusta ja mielenkiintoisimmilla kohteilla maaperäkairauksia. Jatkossa yhtiön on määrä hakea alueelle myös malminetsintälupaa.

Nyt annettu varauslupa (siirryt toiseen palveluun) antaa etuoikeuden malminetsintälupaan. Itse varaus ei vielä oikeuta malminetsintään, kaivamiseen tai louhimiseen.

Finnkallio Oy:n varaus sijaitsee Tammelassa Somero-Forssa-tien molemmin puolin. Torrolta alue ulottuu etelään lähes Somerolle saakka.

Litiumin tarve kasvaa, Etelä-Suomesta ei juuri ole etsitty

Juuri litiumia ei eteläisestä Suomesta Tammelan ja Someron alueiden lisäksi ole juurikaan etsitty.

– Litiumin etsintä on yleistynyt nyt viime aikoina johtuen tietenkin siitä, että tarve on kasvanut paljon. Akkuteknologia lisääntyy myös esimerkiksi aurinkokennoissa ja tuulivoimaloissa, mikä lisää tarvetta, sanoo Tukesin kaivosasioiden ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa.

Kasvanutta tarvetta todistaa myös Keski-Pohjanmaalle litiumkaivosta puuhaavan Keliber Oy:n toimitusjohtaja Olle Sirén. Yhtiöstä ennustetaan, että globaali litiumakkujen kysyntä kasvaa viisinkertaiseksi seuraavan 10 vuoden aikana, mikä aiheuttaa paineita akkujen toimitusketjuun sekä litium-markkinoille.

Varausalue ei ole suuri

Malminetsintäyhtiö Finnkallio Oy:n varaama alue on kooltaan 60,5 neliökilometriä. Alue ei ole Tukesin mukaan Suomen mittakaavassa suuri.

– Suurimmat alueet joille varaus on hyväksytty kahdeksi vuodeksi, ovat olleet kooltaan 1600 neliökilometriä, sanoo Liikamaa.

Someron ja Tammelan suunnalla oli aikaisemmin valtaus Tammela Minerals Oy:llä. Se kuitenkin luopui isolta osin valtauksestaan. Tuolloin kyse oli yli 900 hehtaarin valtausalueesta.