Ratikan puolesta liputtavat ne yritykset, jotka siitä hyötyvät

Tampereelle suunniteltu raitiotie jakaa yrittäjät kahteen leiriin – osa uskoo ratikan lisäävän seudun vetovoimaa, osa pelkää raitiotien rampauttavan muiden alueiden kehittämisedellytyksiä. Huolta yritykset kantavat etenkin rakentamisen aikaisista haitoista.

Havainnekuvassa raitiovaunu matkaa Hervannassa Kanjonin sillalla Kuva: Tampereen kaupunki

Raitiotiehanke lisää Tampereen elinvoimaa selvimmin ydinkeskustan ja läntisen Tampereen yritysten mielestä. Muualla kuin raitiotien reitin varrella sijaitsevat yrittäjät pelkäävät ratikan heikentävän kaupungin vetovoimaa ja kehittämisedellytyksiä.

Etenkin ydinkeskustan ja Länsi-Tampereen yrittäjät uskovat raitiotien lisäävän kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä.

Ratikan arvioidaan parantavan keskustan ja raitiotiereitin varrella olevien alakeskusten yritysten kilpailukykyä. Myös keskusta-alueen palvelujen, kaupan ja erikoisliikkeiden palvelutarjonnan ja asiakasvirtojen arvioidaan lisääntyvän.

Raitiotie kulkee keskustasta kohti Lielahtea Paasikiventien vieressä Kuva: Tampereen kaupunki

Kriittisimmin raitiotiehankkeeseen suhtautuvat raitiotien reitistä etäämmälle jäävän Viinikan-Sarankulman alueen yritykset. Raitiotien pelätään heikentävän muiden kuin reitin varrella olevien alueiden kehittämisedellytyksiä ja vetovoimaa. Monien yritysten mielestä Tampereella olisi tärkeämpiäkin investointikohteita ja parempia joukkoliikenneratkaisuja.

Noin kolmannes yrityksistä näkee positiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoiminnan, asiakasvirtojen ja henkilöstön liikkumisen kannalta. Vain viisi prosenttia yrityksistä arvioi raitiotien olevan uhka yrityksensä liiketoiminnalle.

Yritykset kantavat huolta rakentamisen aikaisista haitoista, erityisesti liikennejärjestelyistä ja ruuhkautumisesta. Rakentamisen aikaisten haittojen minimointi koetaan tärkeäksi yritysten toiminnan kannalta. Joillain alueilla on huoli, että nykyiset pysäköintimahdollisuudet vähenevät raitiotien myötä.

Ratikkareitti kulkee Hervannasta keskustaan, ja keskustasta Lielahteen ja yliopistosairaalalle Kauppiin. Kuva: Tampereen kaupunki

Tiedot selviävät Tampereen kaupungin seutukunnan yrityksille tekemästä kyselystä. Tutkimukseen vastasi 861 yritysten edustajaa.