Taksimaksut nousevat, mentoli katoaa tupakasta – Yle kokosi kesän kiinnostavimmat lakimuutokset

Tiukentuva tupakkalaki kieltää savukkeista, kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä tunnusomaiset tuoksut ja maut, kuten vaniljan ja mentolin.

politiikka
Takseja tolpalla.
Petri Lassheikki / Yle

Perheenyhdistämisen muutokset voimaan heinäkuussa

Perheenyhdistämisen ehtoja tiukennetaan EU-direktiivin mukaisesti. Jatkossa kansainvälistä tai tilapäistä suojelua saavan henkilön perheenyhdistämisen edellytyksenä on riittävä toimeentulo.

Ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan ehtona on yleensä turvattu toimeentulo. Kansainvälistä suojelua saaneen henkilön perheenjäsenet ovat muodostaneet tähän poikkeuksen, josta nyt luovutaan.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että toimeentuloedellytys koskee vastaisuudessa myös kansainvälistä ja tilapäistä suojelua saavien niin sanottuja vanhoja perheitä.

Toimeentuloedellytyksistä on mahdollista poiketa, jos poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii.

Lisää aiheesta:Hallitus tiukentamassa perheenyhdistämisen edellytyksiä – tulorajat eivät koskisi suomalaisia

Taksitaksoihin 1,2 prosentin korotus heinäkuussa

Taksikyyti kallistuu heinäkuussa. Hinnat nousevat keskimäärin 1,2 prosenttia. Korotuksia tulee ajomatkamaksuihin, odotusmaksuun ja lentokenttälisään.

Taksiliikenteen perusmaksut ja muut lisämaksut pysyvät ennallaan, eikä uusia lisämaksuja oteta käyttöön.

Taksimatkojen enimmäishintoja nostettiin edellisen kerran vuonna 2014.

Asevelvollisuuslaki muuttuu heinäkuussa

Heinäkuussa voimaan tulevassa asevelvollisuuslaissa säädetään kertausharjoitusten yhdeksi tarkoitukseksi sotilaallisen valmiuden joustava kohottaminen.

Asevelvolliset on voimassa olevan lain mukaan määrättävä harjoitukseen vähintään kolme kuukautta ennen harjoituksen alkamista.

Lainmuutoksen myötä kertausharjoitukseen määräämistä koskevasta kolmen kuukauden määräajasta voidaan poiketa, jos harjoituksessa on kyse sotilaallisen valmiuden joustavasta kohottamisesta ja Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevä välttämätön tarve tätä edellyttää.

Nopeutetussa menettelyssä järjestetyt harjoitukset on tarkoitettu vain erittäin poikkeukselliseksi menettelyksi, eikä niillä ole tarkoitus miltään osin korvata tavallisia kertausharjoituksia.

Lisää aiheesta:Reserviläisistä apu armeijalle nopeammin – ministeri: "valmistautumisaika huomattavasti lyhyemmäksi"

Lainanottajalle tiukempi seula

Heinäkuun alussa astuu voimaan myös laki lainakatosta, joka korostaa reaaliarvoisten vakuuksien merkitystä lainaa myönnettäessä. Lainakaton voimaantulon jälkeen pankki voi myöntää asuntolainaa enintään 90 prosenttia suhteessa lainan vakuuksiin.

Lainakatto koskee heinäkuun 2016 alusta lukien myönnettäviä uusia asuntolainoja.

Jos kysymys on ensiasunnosta, asuntolaina voi olla enintään 95 prosenttia lainaan annettavien vakuuksien käyvästä arvosta.

Lisää aiheesta:Kuka hyötyy ja kuka kärsii? – viisi kysymystä lainakatosta

Tienvarsimainonta vapautuu elokuussa

Elokuun puolivälissä voimaan tuleva maantie- ja ratalain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden laittamista teiden varteen. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, mutta jatkossa riittää ilmoittaminen ELY-keskukselle.

Tilapäiset vaali-, huvi- ja hääilmoitukset ja muut vastaavat vapautetaan kokonaan muodollisuuksista.

Myös rakennuksessa tai sen lähellä tapahtuvaa liiketoimintaa koskevat mainokset ovat sallittuja ilman ilmoitusta. Mainosten tulee kuitenkin sopeutua ympäristöön, eivätkä ne saa vaarantaa liikenneturvallisuutta.

Lisää aiheesta:Tienvarsimainonta vapautuu elokuussa

Tupakkalaki tiukentuu elokuussa

Tupakkalaki tiukentuu elokuussa. Savukkeista, kääretupakasta ja sähkösavukkeiden nesteistä kielletään kaikki tunnusomaiset tuoksut ja maut, kuten vanilja ja mentoli. Tekstivaroitusten lisäksi Suomessa myytäviin tupakkapakkauksiin tulevat kuvavaroitukset.

Taloyhtiö voi uuden lain myötä puuttua parvekkeella tupakointiin nykyistä helpommin. Nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulevat Suomen markkinoille saman sääntelyn piiriin muiden savukkeiden kanssa. Autossa tupakointi on kielletty, jos kyydissä on alle 15-vuotiaita.

Sähkösavukkeita säännellään vastaavasti kuin tupakkatuotteita.

Laki tulee voimaan elokuun puolivälissä, mutta siinä on useita siirtymäaikaa koskevia säännöksiä. Esimerkiksi parvekkeelle tupakointia koskevaa sääntelyä sovelletaan vasta vuoden 2017 alusta lukien.

Lisää aiheesta:Tupakkalaki etenee – valiokunta puolsi uusia sääntöjä parveke- ja autotupakointiin