Uudet alokkaat inttiin – Yle mukana alokkaiden ensimmäisessä päivässä

Uudet alokkaat astuvat armeijaan tänään. Yle seuraa paikan päällä Santahaminan jääkärirykmentissä alokkaiden ensimmäistä päivää.

Uusia alokkaita aloittaa eri varuskunnissa yhteensä noin 12 000. Kuva: Jenny Huttunen / Yle

On taas se päivä vuodesta, jolloin monessa kodissa vanhemmat jännittävät. Tänään armeijan vihreisiin pukeutuu noin 12 000 miestä ja naista. Naisten osuus tästä on noin 300. Määrä on pysynyt suurin piirtein samana viime vuoteen verrattuna. Alokkaiden määrä on kuitenkin laskenut koko 2000-luvun ajan.

Viime torstaina kotiutui runsaat 9 400 varusmiestä, joista 159 on vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita naisia.

Suurimmat joukko-osastot ovat Kainuun ja Karjalan prikaatit, joissa kummassakin aloittaa noin 2 000 alokasta. Ruotsinkielisessä Uudenmaan prikaatissa aloittaa noin 750 alokasta.

Kaartin jääkärirykmentissä on aloittamassa noin 830 alokasta.

Palvelusaika on Suomessa vähintään 165 ja enintään 347 päivää. Palvelusaika lasketaan siitä päivästä, kun alokas astuu kasarmialueelle. Oman palvelusajan kestoa ei voi ensimmäisenä päivänä vielä tietää.

Yle seuraa alokkaiden ensimmäistä päivää paikan päällä Santahaminan jääkärikomppaniassa.

Korjattu 4.7. klo 10.50 palvelusajan lyhin ja pisin kesto.