Ähtärin Veljeskoti on nyt Kuntoutuskeskus Otsonlinna – 25-vuotiaan toiminta hakee uusia uria

Ähtärin Veljeskoti on jatkossa Kuntoutuskeskus Otsonlinna. Se jatkaa tulevaisuudessakin sotaveteraaniväestön kuntoutustoimintaa, mutta toimintaa halutaan kehittää myös muilla kuntoutuksen aloilla.

terveys
Anne-Mari Väätäinen ja Lasse Waris.
Anne-Mari Väätäinen ja Lasse Waris.Antti Kettumäki / Yle

Ähtärin Veljeskoti on kuntouttanut sotiemme veteraaneja jo 25 vuotta. Se perustettiin vuonna 1991.

Ähtärissä terveyskeskustoimintojen siirtyminen Pihlajalinnan omistamalle Kuusiolinna Terveys Oy:lle toi myös Veljeskodin toimintaan muutoksia. Toimintaa aiemmin pyörittänyt Suomenselän kuntokotiyhdistys ry on jäänyt taustalle yleishyödylliseksi yhdistykseksi Kuusiolinna Terveys Oy:n ottaessa vastuulleen myös veteraaniväestön kuntoutustoiminnan.

– Yhdistys teki kokonaan uudet säännöt, koska liiketoiminta loppui, mutta meille jää muita tehtäviä. Yhdistykselle jää varoja ja niiden käyttö taataan erityisesti sotainvalidien ja -veteraanien hyväksi. Se on yhdistykselle hyvin tärkeä tehtävä jatkossa. Toinen tehtävä on valvoa keskinäisten sopimusten ehtojen täyttymistä, selventää Suomenselän kuntokotiyhdistyksen varapuheenjohtaja Lasse Waris.

Myös Ähtärin Veljeskodin nimi muuttuu. Se on jatkossa Kuntoutuskeskus Otsonlinna.

Haitta-asteprosentista luovuttava?

Tänään perjantaina vietetyssä Ähtärin Veljeskodin 25-vuotisjuhlassa Suomenselän kuntokotiyhdistys luovutti Etelä-Pohjanmaan alueen sotainvalidi- ja sotaveteraanipiireille 25 000 euron lahjoitukset. Lahjoituksilla mahdollistetaan veteraaniväestön pääsy kuntoutukseen Otsonlinnaan. Yhdistyksen mukaan kaikki veteraanit ja lesket eivät ole lakisääteisen haitta-asteprosentin piirissä.

– Veteraanien korkean keski-iän vuoksi Suomessa olisi mielestäni syytä pohtia haitta-asteprosentin poistoa sekä kaikkien isänmaamme vapauden puolesta taistelleiden pääsyä kuntoutuspalvelujen piiriin, totesi juhlassa puhunut Suomenselän kuntokotiyhdistyksen puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola (kesk).

Vaativaa kuntoutusta ja erityisosaamista

Suomenselän kuntokotiyhdistys muistuttaa, että Kuntoutuskeskus Otsonlinnan tilat ja osaaminen mahdollistavat kuntoutustoiminnan ja sen kehittämisen jatkossakin. Toimintaa voidaan kehittää esimerkiksi neurologisten ja muiden vaativaa kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden hoidossa.

– Olemme sopineet, että kun veteraanien määrä vähenee, otamme kuntoutukseen myös muita asiakkaita, kuten aivoverenkiertosairauksista kuntoutuvia potilaita. Toisena ovat esimerkiksi lonkkamurtumasta toipuvat henkilöt eli jatkamme kuntoutustoimintaa myös muiden eritysryhmien kanssa näissä tiloissa, sanoo Veljeskodin pitkäaikainen johtaja, Otsonlinnan kuntoutuspäällikkö Anne-Mari Väätäinen.

– Sotiemme veteraaniväestön hoito ja kuntoutus ovat edelleen keskeisellä sijalla Otsonlinnan arjessa. He ovat aina ja loppuun saakka kunnia-asiakkaitamme, Väätäinen toteaa.