Tampere laajentaa kouluja ja uudistaa vedenpuhdistamon pitkäaikaislainalla

Pohjoismaiden Investointipankista saatava lainaraha, 50 miljoonaa, on tarkoitus käyttää kolmeen kohteeseen: Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokseen, Tampereen kansainvälisen koulun kunnostamiseen ja Tesoman uuden koulukeskuksen rakentamiseen. Lisääkin lainaa tarvitaan.

Tesoma
Tesoman koulu ja päiväkoti
Tampereen kaupunki

Tampereen kaupunki otti 50 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan remontti- ja rakennushankkeisiinsa. Pohjoismaiden Investointipankiln kanssa solmitun sopimuksen mukaan takaisinmaksuaika on 18 vuotta.

Lainarahaa on tarkoitus käyttää Kaupinojan vedenpuhdistuslaitokseen modernisointiin, Tampereen kansainvälisen koulun kunnostamiseen ja laajennukseen Amurissa sekä Tesoman uuden koulukeskuksen rakentamiseen. Kaikki hankkeet ovat jo käynnissä.

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolaisen mukaan kaupunki on suunnitellut ottavansa pitkäaikaista lainaa yhteensä 135 miljoonaa euroa kuluvan vuoden aikana.

Amurin koulu ilmasta
Tampereen kansainvälinen koulu AmurissaTampereen kaupunki

– Pohjoismaiden Investointipankin kanssa allekirjoitettu lainasopimus on tämän vuoden ensimmäinen laina, ja loppuvuodesta tulemme tarpeen mukaan nostamaan rahoitusta lisää.

Uudistetaan ja laajennetaan

Kaupungin tiedotteen mukaan lainaraha käytetään kolmeen käynnissä olevaan hankkeeseen, joista kaksi valmistuu ensi vuonna ja kolmas vuonna 2018.

Näsijärven rannalla olevan Tampereen Veden Kaupinojan vedenpuhdistamon kunnostamisprojekti aloitettiin jo vuonna 2011. Tarkoituksena on tehdä vuonna 1928 valmistuneesta laitoksesta Tampereelle toinen päävedenottamo Ruskon vedenpuhdistuslaitoksen rinnalle. Kaupin kansanpuistossa sijaitsevan vedenpuhdistuslaitoksen yhteyteen tulee myös kaukojäähdytyslaitos. Laitokset hyödyntävät samaa raakaveden tuloputkea. Uudistustöiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2017.

Tampereen kansainvälistä koulua perusparannetaan ja laajennetaan parhaillaan. Syksyllä 2012 Amurin koulun tiloihin perustetun koulun rakennustyöt alkoivat laajennusosasta keväällä 2014. Kunnostettavana ovat lisäksi luokkasiipi ja juhlasalisiipi. Ensi keväänä valmistuvan perusparannuksen ja laajennuksen myötä koulun oppilasmäärä tulee olemaan noin 770.

Ilmakuvasovite uusitusta Kaupinojan laitoksesta.
Ilmakuvasovite uusitusta Kaupinojan laitoksestaTampereen kaupunki

Tesoman yläkoulun ja Tesomajärven alakoulun toiminnat yhdistetään perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun tontille. Tesoman koululle rakennetaan uudisrakennus ja kouluun tehdään perusparannus. Lisäksi koulun läheisyyteen rakennetaan uusi 140-paikkainen päiväkoti. Rakentaminen alkoi tänä keväänä ja työt valmistuvat vuonna 2018.

Pohjoismaiden Investointipankin omistavat kahdeksan jäsenmaata: Tanska, Viro, Suomi, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi. Investointipankki rahoittaa yksityisiä ja julkisia projekteja sekä jäsenmaissaan että muualla.