600 sivua sotea, saamelaisista muutama maininta

Viime viikolla julkaistiin yli 600 sivua sote- ja maakuntalakiluonnoksia. Saamelaisista on muutama maininta. Niistä käy ilmi muun muassa, että Lapin maakunnalle annetaan vastuu saamenkielisten palvelujen kehittämisestä – koko maassa.

saamen kieli
Hallituksen sote-info
Yle

Yli 600 sivun lakiluonnoksissa ei ollut kuin muutama maininta saamenkielisistä palveluista ja saamelaisista.

Kyseessä ovat sote- ja maakuntalait, joiden luonnokset hallitus julkisti viime viikolla.

Uusista laista keskeisimpiä ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki ja voimaanpanolaki sekä maakuntien rahoituslaki.

Lapin maakunnalle vastuu saamenkielisistä palveluista koko maassa

Lakiluonnoksista käy ilmi, että Lapin maakunnalle annetaan vastuu saamenkielisistä palveluista.

– Lapin maakunnan tehtävänä on tukea saamenkielisten palvelujen kehittämistä, järjestämislakiluonnoksessa kirjoitetaan.

Kehittämistehtävä koskee erityisesti koko Lapin aluetta, mutta tarvittavin osin työtä tehtäisiin myös muualla Suomessa.

– Yli puolet saamenkielisistä asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, järjestämislakiluonnoksessa muistutetaan.

Saamenkielen vaikuttamistoimielin Lapin maakuntaan

Lakiluonnoksista käy ilmi myös, että kaksikielisiin maakuntiin tulisi asettaa vähemmistökielen vaikuttamistoimielimiä.

– Vähemmistökielen vaikuttamistoimielimen tehtävänä on selvittää, arvioida ja määritellä maakunnan kielellisen vähemmistön palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua, maakuntalakiluonnoksessa kirjoitetaan.

Maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on maakuntahallituksen asetettava saamenkielen vaikuttamistoimielin. Nykytilanteessa tämä koskee Lapin maakuntaa.

Saamelaiskäräjät valitsee kolmasosan jäsenistä

Saamenkielen vaikuttamistoimielimen jäseneksi valitaan saamenkielisiä asukkaita edustavia henkilöitä.

– Vähintään yksi kolmasosa toimielimen jäsenistä on nimitettävä saamelaiskäräjien esittämistä henkilöistä, maakuntalakiluonnoksessa sanotaan.

Hallituksen esitysten valmistelu jatkuu kesän aikana ja niiden odotetaan valmistuvan syksyllä, jonka jälkeen edessä on virallinen kuulemiskierros.

Lakiesitykset voi lukea sivulta alueuudistus.fi/lakiluonnokset (siirryt toiseen palveluun).