1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Opetushallituksen opas johti kanteluun – transihmisistä kertominen nähdään tasa-arvorikkomuksena

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen on kannellut oikeuskanslerille Opetushallituksen tasa-arvo-oppaasta, joka hänen mukaansa hämärtää sukupuolieroja ja johtaa lasten seksuaaliseen häirintään. Laukkanen epäilee myös, että opettajan oma seksuaalinen suuntaus vaikuttaa oppilaisiin haitallisesti.

Antero Laukkanen Kuva: Kimmo Brandt / Eduskunta

Opetushallituksen tuore opas, "Tasa-arvotyö on taitolaji (siirryt toiseen palveluun)", tarkoitettiin auttamaan kouluja laatimaan omat tasa-arvosuunnitelmansa perusopetuksen linjausten mukaisesti.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkasen mielestä opas horjuttaa tasa-arvo- ja  -yhdenvertaisuuslakeja, joiden lähtökohtana on kaksi sukupuolta, miehet ja naiset.

Laukkasen mielestä Opetushallitus on nyt hämärtämässä selkeää sukupuolijakoa kertomalla oppaassa, että jako ei olekaan näin selkeä. Oppaassa sanotaan, että sukupuoli onkin moninainen käsite.

Oppaassa viitataan transihmisiin, jotka eivät koe olevansa kumpaakaan sukupuolta tai joiden käsitys omasta sukupuolesta voi vaihdella. Opas neuvoo arvostamaan oppilaiden omaa kokemusta, tukemaan heitä ja puuttumaan kiusaamiseen.

Laukkasen mielestä oppaassa olisi pikemminkin pitänyt keskittyä poikien huonompaan koulumenestykseen.

Laukkanen: Opas johtaa lasten seksuaaliseen häirintään

Kansanedustaja Laukkasen mielestä Opetushallitus on valjastanut oppaalla itsensä eturyhmien ohjelman julistajaksi. Hänen mielestään kouluille pitäisi riittää se, mikä on oppilaan juridinen sukupuoli.

Kun opettajia ohjataan huomioimaan sukupuolten kirjo, koulu syyllistyy Laukkasen ajattelun mukaan seksuaaliseen häirintään. Lapsi ei kansanedustajan mukaan voi kuulua sukupuolivähemmistöön, koska kehitys on vielä kesken.

Laukkanen visioi, että oppaan perusteella opettaja ryhtyy etsimään oppilaistaan sukupuolivähemmistöön kuuluvia lapsia. Kun hän löytää sellaisen, hän syyllistyy seksuaaliseen häirintään, kantelussa perustellaan.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja epäilee lisäksi, että opettajan omalla seksuaalisella suuntautumisella ja kokemuksella on vaikutusta oppilaan kokemaan sukupuoliseen suuntautumiseen.