Metsähanhen täysrauhoitus jatkuu

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt, että metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan koko Suomessa. Merihanhen metsästys on kiellettyä sisämaassa.

Metsähanhi

Metsähanhen metsästyskieltoa jatketaan tulevan metsästysvuoden ajaksi. Ministeriön mukaan kielto on nopein ja tällä hetkellä ainut keino pysäyttää kannan pienentyminen. Lajin metsästys kiellettiin vuonna 2014 ja sitä on jatkettu vuosi kerrallaan. Metsähanhen metsästyksen sallimista arvioidaan uudelleen vuoden kuluttua.

Merihanhen metsästys sisämaassa kielletään kolmen vuoden ajaksi 20.8.-31.12. väliseksi ajaksi. Kielto on jatkoa vuosina 2013-2016 voimassa olleelle rauhoitukselle. Metsästyskiellolla halutaan vahvistaa merihanhen kantaa. Lapin maakunnassa lajin metsästyskielto on voimassa lukuun ottamatta Kemin, Keminmaan, Tornion ja Simon kuntia.