1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Miksi ystävyys loppuu?

Suuret elämänmuutokset ja luottamuksen puute ajavat ystäviä erilleen. Tutkijan mukaan on aiheellista olla huolissaan ystävyyssuhteiden säilymisestä kiireen keskellä.

Nuorten kohdalla on tyypillistä, että ystäviä tulee ja menee sitä mukaa, kun omat kiinnostuksen kohteet muuttuvat. Kuva: Jeff Wasserman / AOP

Ystävyys ei ole aina ikuista. Aikuisten ystävyyssuhteet kariutuvat usein joko selvän kiistan, pettymyksen tai vähittäisen hiipumisen myötä, kertoo Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch. Välirikon voi Rothkirchin mukaan aiheuttaa esimerkiksi kilpa samasta kumppanista. Suhteen lopahtaminen on kuitenkin yleisempää.

– On melko tavallista, että elämät vähitellen erkanevat ja ystävyyssuhde kuihtuu pois ilman selvää loppua.

Myös muutokset elämäntilanteissa voivat johtaa ystäyyssuhteen lopahtamiseen. Erityisesti naisten kohdalla särön ystävyyteen voi Rotkirchin mukaan aiheuttaa tunne siitä, ettei suhde ole balanssissa.

– Tasapaino voi olla uhattuna esimerkiksi silloin, jos toisella on useita vastoinkäymisiä ja toisella ei lainkaan. Tai jos ystävät ovat aivan eri elämäntilanteissa. Vastavuoroinen tuki ja auttaminen ovat ystävyydelle tärkeitä.

Vastavuoroisuuden periaatteen allekirjoittaa myös miesten ystävyyttä tutkinut Ira Virtanen. Tukea kaivataan ja odotetaan puolin ja toisin. Ystävyys saattaa Virtasen mukaan alkaa rakoilla, jos toista autettuaan huomaa, ettei myöhemmin saakaan itse kaipaamaansa tukea.

Rotkirchin mukaan myös lasten saanti voi etenkin naisten kohdalla olla herkkä aihe.

– Ei-toivottu lapsettomuus voi katkaista ystävyyssuhteita, mikäli molemmat ystävykset ovat toivoneet lapsia, mutta vain toinen on niitä saanut. Toisen kohtaaminen on silloin muuttunut liian vaikeaksi.

Nuorten ystävyys kaatuu usein luottamuksen puutteeseen

Nuorten ystävyyssuhteita Tampereen yliopistossa tutkineen sosiaalityön tutkijatohtorin Riikka Korkiamäen mukaan nuorten ystävyys katkeaa usein jostain tietystä syystä.

– Luottamus on nuorilla ykkösjuttu. Jos se rikkoutuu, särkyy usein myös ystävyys, ainakin väliaikaisesti. Toisaalta jostakusta voi vain yhtäkkiä “tulla outo”. Silloin voidaan varmaankin puhua erilleen kasvamisesta.

Korkiamäen mukaan nuorten kohdalla on tyypillistä, että ystäviä tulee ja menee sitä mukaa, kun omat kiinnostuksen kohteet muuttuvat. Esimerkiksi yhteisen harrastuksen loppuminen voi johtaa ystävyyden kuivumiseen. Myös muutto paikkakunnalta toiselle voi laittaa ystävyyssuhteet uusiksi.

Ystävyyden säilymisessä pätevät Rotkirchin mukaan pitkälti saman kriteerit kuin ystävien valinnassa: luottamus, huumori ja yhteiset kiinnostuksen kohteet tukevat suhdetta, samoin kasvokkain näkeminen.

Ystävältä vaaditaan sopeutumista

Ilman emotionaalista tukea ja läheisyyttä ystävyys kuihtuu helposti kasaan. Ystävän huomioon ottaminen ja ajan antaminen on Rotkirchin mukaan erityisen tärkeää.

Virtasen mielestä on aivan aiheellista olla huolissaan ystävyyssuhteiden säilymisestä kaiken kiireen keskellä. Kun yhteydenpito tyrehtyy, ystävyys lopahtaa. Virtanen muistuttaa, että suuret elämänmuutokset, kuten perheen perustaminen, vaativat myös ystäviltä sopeutumista.

– Yhtäkkinen puheenaiheiden muuttuminen ja yhteisen ajan väheneminen saatetaan kokea loukkaavana. Siksi onkin hyvä kertoa toiselle, että vaikka tilanne on nyt tämä, olet edelleen tärkeä.

Muutokset ja kriisitilanteet voivat myös syventää ystävyyssuhdetta entisestään. Jos kuitenkin tuntee, että itselle tärkeä suhde on ajautumassa karille, kannattaa asia ottaa suoraan puheeksi. Virtasen mukaan riittää, kun kertoo omista tunteistaan ilman syyllistämistä.

Entä jos ystävyys katkeaa?

Jos ystävyys kaikesta huolimatta sammuu, on sitä lupa surra. Tilanne ei Rotkirchin mukaan ole kuitenkaan toivoton.

– Tutkimusten perusteella tiedämme, että tietynlaiset sosiaaliset kuviot toistuvat pitkällä aikavälillä. Jos sinulla on yksi paras ystävä ja suhteenne katkeaa, on todennäköistä, että kymmenen vuoden päästä sinulla on uusi paras ystävä. Samoin jos viihtyy kolmen hengen porukassa, jäsenet voivat vaihtua, mutta porukka pysyy.

Korkiamäki kertoo nuorten ystävyyssuhteiden muuttuneen vuosikymmenten saatossa nopeatempoisemmiksi ja monimuotoisemmiksi. Aikaisemmin liikuttiin vähemmän ja kaverit valittiin läheltä. Enää ystävyyssuhteet eivät ole vain yhteen paikkaan sidottuja, ja kaveriporukoita voi olla samanaikaisesti useita.

– Tämä on johtanut siihen, että vaikka suhde jonkun ystävän tai kaveriporukan kanssa katkeaisi, ei nuori jää niin helposti yksin. Ystävyyssuhteen katkeaminen on silti aina iso juttu.

Kylmettyneen suhteen henkiin herättäminen on mahdollista etenkin siinä tapauksessa, jos ystävyyden katkeamiseen ei liity varsinaista välirikkoa. Virtasen mukaan ystävyyden hiipumisesta ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa.

– Ystävälle kannattaa kuitenkin antaa mahdollisuus palata yhteyteen myöhemmin, sillä ystävyyden lopahtamiseen voivat vaikuttaa monenlaiset, myös epäitsekkäät, syyt. Esimerkiksi jos omassa elämässä on paljon stressitekijöitä, saatetaan ystävää haluta suojella niiden vaikutukselta.

Korkiamäki huomauttaa, ettei ystävyyteen liity samanlaisia velvoitteita kuin parisuhteeseen eikä sukulaissuhteiden biologista sidettä. Suhde ystävään perustuu yksinomaan vapaaehtoisuuteen. Siksi se onkin yksi ihmisen tärkeimmistä mutta samalla hauraimmista suhteista.