Tutkimus: Uber lisää takseihin käytettyä rahaa

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat selvitelleet Uberin ja muiden vastaavien palveluiden vaikutuksia taksialaan. Palvelut pudottavat perinteisen taksin kysyntää, mutta kasvattavat taksipalveluihin kaiken kaikkiaan käytettyä rahamäärää merkittävästi.

liikenne
Uber -sovelus puhelimen näytöllä.
Antti Kolppo / Yle

Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Uber ja muut vastaavat taksipalvelut kasvattavat bruttokansantuotetta. Perinteisen taksin kysyntää palvelut vähentävät, mutta lisäävät merkittävästi kysyntää ja taksipalveluihin käytettyä rahaa. Tutkimuksen mukaan kysynnän lisääntyessä hinnat ovat laskeneet.

Uberissa ja sen kaltaisissa palveluissa asiakas voi tilata kyydin yksityiseltä autoilijalta. Palvelun tarjoaja toimii vain kyytien välittäjänä. Suurimmassa osassa maailmaa taksipalveluun tarvitaan lupa, joita myönnetään rajoitettu määrä.

Uberia on vastustettu monissa Euroopan suurkaupungeissa. Suomessa Uber -kuljettaja tuomittiin oikeudessa maksamaan valtiolle kuljetuksistaan 12 250 euroa rikoshyötyä. Mies oli toiminut Uber -kuljettajana noin kolme ja puoli kuukautta, joten oikeus katsoi hänen bruttokuukausituloikseen noin 3 500 euroa. Poliisi selvittelee sitä, yllyttääkö Uber Suomessa rikokseen.

– Tutkimus osoittaa, että uusilla digitaalisilla palveluilla on kansantaloutta elvyttävä vaikutus. Siksi digitaalisten palveluiden saatavuus on taattava myös kaikissa EU- maissa, sanoo informaatioteknologian professori Jyväskylän yliopistosta Pekka Neittaanmäki.

Liikenne- ja viestintäministeriö onkin valmistelemassa lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi Uberin kaltaiset liiketoiminnan mallit nykyistä paremmin.

Tutkimuksen mukaan New Yorkissa puolet tilatuista taksikyydeistä kulkee Uberin kautta. Sen seurauksena taksilupien hinnat ovat pudonneet noin puoleen. New Yorkin taksiluvan hinta oli noin 1,3 miljoonaa dollaria, kun se nyt on noin 600 000 dollaria. Taksikyytien hinta puolestaan on pudonnut noin 20 prosenttia, ja taksien käyttö lisääntynyt noin 10 prosenttia.