Ihmisoikeusjuristit ennustavat vaikeuksia ulkomaalaislain tiukennukselle

Alaikäisen mahdollisuus perheenyhdistämiseen häviää käytännössä kokonaan.

turvapaikanhakijat
Turvapaikanhakijoita, lapsi ja isä.
Yle

Viime perjantaina voimaantullut uusi ulkomaalaislaki, laajentaa ansiotasovelvoitteen ulottumaan myös myönteisen päätöksen saaneisiin turvapaikanhakijoihin.

Kaksilapsisen perheen yhdistäminen vaatii nykykäytännön mukaan huoltajalta 2600 euron nettotuloja kuukaudessa perheen huoltajalta.

Oikeustieteen tohtori Eeva Nykänen arvelee muutoksen koskevan varsinkin alaikäisiä turvapaikan saaneita, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia tienata niin paljon.

– On arveltu, että erityisesti alaikäisten kohdalla perheenyhdistämismahdollisuus poistuu kokonaan.

Nykänen ennustaakin juuri alaikäisten ansiotasovaatimuksen tuottavan kansaivälisiä ongelmia.

– Etenkin lapsenoikeuksien yleissopimuksen kannalta tämä on ongelmallinen rajoitus. Yleissopimus lähtee siitä, että lapsen etu on aina määräävä näkökanta. Toisaalta lasten perheenyhdistämistä pitää käsitellä humaanisti ja tässä ollaan ehkä aika kaukana siitä.

Väitöskirjatutkija Milka Sormunen Helsingin yliopistosta ei usko, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto muuttaa juurikaan viranomaisten ratkaisuja.

Valiokunta edellytti, että viranomaispäätösten on oltava sopusoinnussa YK:n lapsenoikeussopimuksen ja EU:n ihmisoikeussopimuksen kanssa.

– Merkitystä on sillä. miten näitä edellytyksiä tulkitaan käytännössä. Lain esityöt ovat kuitenkin semmoinen oikeuslähde, josta tuomioistuimet hakevat perusteluja ja jonka ne ottavat huomioon. Voidaan ennustaa, että esimerkiksi Eurppan ihmisoikeustuomioistuin ja YK:n lasten oikeuksien komitea voisivat olla tästä kovin eri mieltä kuin perustuslakivaliokunta.