Helikopteriraivaukset alkavat Uudessakaupungissa

Keskijännitelinjan ympärystä raivataan avonaisemmaksi. Vakka-Suomen Voima pyytää asiakkaita huomioimaan raivauksen vaikutukset kotieläimiin.

Vakka-Suomen Voima
Sähkölinjoja raivataan helikopterilla Uudessakaupungissa
Miika Tuohimaa / Yle

Vakka-Suomen Voima aloittaa helikopteriraivaukset maanantaina Uusikaupunki–Pyhämaa–Raulio–Kaukka -alueilla. Keskijännitelinjan johtokatuja urakoidaan avonaisemmaksi noin 50 kilometrin matkalta. Raivausten tavoitteena on parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

20 kV:n voimalinjojen reunapuustoa sahataan helikopterin avulla lunastusmääräysten mukaisesti. Oksasahauksessa puiden oksia lyhennetään sen verran, että runkoon jäävän oksiston pituus on noin puoli metriä. Puusto kestää oksien katkaisun hyvin ja lahovauriot ovat äärimmäisen harvinaisia. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Helikopteriraivauksista on pysyttävä vähintään 50 metrin suojaetäisyydellä. Asiakkaita pyydetään huomioimaan raivauksen mahdolliset vaikutukset kotieläimille.

Lähteet: Vakka-Suomen Voiman tiedote