Kasvavat hakkuut saattavat uhata vesistöjä

Puunkorjuu on muuttumassa ympärivuotiseksi, ja kesäaikaan tehdyt hakkuut kuluttavat maaperää enemmän kuin routa-ajan hakkuut. Hakkuita ulotetaan jatkossa myös pehmeille turvemaille

luonto
Metsähakkuuta.
Ismo Pekkarinen / AOP

Teollisuuden kasvava puuntarve uhkaa lisätä vesistöjen ravinnekuormitusta. Korjuu siirtyy ympärivuotiseksi, ja kesähakkuut kuluttavat maaperää selvästi enemmän kuin roudan aikaan tehty puunkorjuu.

Hakkuita ulotetaan jatkossa myös pehmeille turvemaille, mikä lisää vesistöriskiä.

Kaikkein herkimpiä kuormitukselle ovat pienet latvavedet, purot ja lähteet. Niiden suojelemiseksi on tehty suunnitelmat.

– Yleensä puustoa ei tarvitse jättää hakkaamatta, vaan ehjä maanpinta on puita tärkeämpää. Se ottaa ravinteet kiinni, sanoo paikkatietoasiantuntija Juha Jämsén Suomen Metsäkeskuksesta.

Hakkuissa onkin otettava huomioon myös metsän uudistamiseen liittyvä maan muokkaaminen.