1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Lohikaloistaan tunnettu Puruvesi tutkitaan pohjamutia myöten – hylkyjäkin etsitään

Puruvedellä ovat käynnistyneet Suomen suurimman EU-rahoitteisen luonnonsuojeluhankkeen käytännön työt. Puruveden Hummonselän kalat, kasvillisuus, pohjamuodostelmat ja merkit muinaisjäännöksistä tutkitaan tarkoin. Luonnonsuojeluhanketta tehdään kahdeksassa eri kohteessa ympäri Suomea.

luonto
Kartoittajia Puruveden rantavyöhykkeen läheisyydessä vedessä.
SYKE:n ja Metsähallituksen kartoittajat keräävät tietoa Puruveden rantavyöhykkeen kasvillisuudesta ja pohjan laadusta. Jari Ilmonen / Metsähallitus

KiteeSuomen kaikkien aikojen suurin EU:n rahoittama LIFE- luonnonsuojeluhanke on käynnistynyt Puruvedellä.

Geologian tutkimuslaitos on tehnyt Hummonselän alueella syvyysluotausta. Luonnonvarakeskus kerää tietoa etenkin siian ja muikun poikasalueista.

Metsähallituksen sukeltajat ja kartoittajat keräävät puolestaan tietoa kasvillisuudesta, pohjanlaadusta ja vedenalaisista kulttuuriperintökohteista, kuten hylyistä.

Puruvedellä liikkuvien veneilijöiden toivotaan noudattavan varovaisuutta sukeltajien sinivalkoisen lipun läheisyydessä. Sukeltajat ovat Puruveden syvyyksissä heinäkuun ja syyskuun aikana.

Sukeltaja Puruvedessä.
Metsähallituksen sukeltaja määritteli Puruveden pohjan kasvilajeja. Työ kuuluu Freshabit-hankkeeseen. Jari Ilmonen / Metsähallitus

Seitsemänvuotisessa Freshabit -hankkeessa sisävesien tilaa ja luonnon monimuotoisuutta parannetaan konkreettisilla kunnostustoimilla. Esimerkiksi Puruvedellä veden laatua parannetaan rinnan tutkimusten kanssa muun muassa hoitokalastuksen avulla.

Luonnonsuojeluhankkeeseen kuuluu eri puolilta Suomea kahdeksan eri luontokohdetta, ja työtä tekee yli kolmekymmentä eri toimijaa. Suomen suurimman EU-rahoitteisen luonnonsuojeluhankkeen budjetti on noin kaksikymmentä miljoonaa euroa.

Lue seuraavaksi