Pohjois-Pirkanmaalle lupa kahden karhun kaatamiseen

Poikkeusluvat myönnettiin Virtain, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan kuntiin kuuluvalle alueelle.

luonto
Karhu kävelee pellolla Kihniössä
Eija Sundqvist

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Pohjois-Hämeen riistanhoitoalueelle luvat kahden karhun kaatoon. Poikkeusluvat myönnettiin Virtain, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan kuntiin kuuluvalle alueelle, jonne Pohjois-Hämeen karhukanta painottuu.

Karhuista tehdään havaintoja koko Pohjois-Hämeen alueella, mutta karhujen esiintyminen ja havainnot painottuvat selvästi alueen pohjoisimpiin kuntiin. Luonnonvarakeskus on arvioinut, että Pohjois-Hämeen alueella elelee 15-25 yli vuoden ikäistä karhua. Tänä vuonna arvioidaan syntyneen 5 pentua. Pohjois-Hämeen karhukanta on arvion mukaan hieman pienentynyt edellisistä vuosista.

Tavoitteena karhukannan hallittu kasvu

Pohjois-Häme kuuluu karhukannan hoitosuunnitelmassa ns. kehittyvän kannan hoitoalueeseen. Tavoitteena on karhujen määrän lisääntyminen, mutta alueen asukastiheyden ja elinkeinorakenteen asettamissa rajoissa.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on edesauttaa sosiaalista sietokykyä karhua kohtaan sekä osaltaan ehkäistä karhujen aiheuttamia vahinkoja. Viime vuosina Pohjois-Hämeessä kannanhoidollisten karhulupien määrä on ollut 2-3 kappaletta vuosittain.

Kaikkiaan Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty metsästysvuoden 2016–2017 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 183 yksilöä. Koko Suomessa karhuja arvioidaan olevan noin 1850. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa.