Valtava onnettomuus lähellä Kotkassa – repeämisvaarassa ollut bensasäiliö tutkitaan perin pohjin

Kahden vaunun törmäyksessä bensiinisäiliöön tuli 25 senttimetriä syvä painauma. Onnettomuustutkintakeskus selvittää, miten lähellä oli bensiinisäiliön repeämä, josta olisi voinut seurata suuronnettomuus.

Kotimaa
Mussalon satama.
Petri Lassheikki / Yle

Onnettomuustutkintakeskus aloittaa laajan tutkinnan Kotkan Mussalon bensiinivaunuonnettomuudesta. Tutkinnassa muun muassa selvitetään, kuinka todellinen suuronnettomuuden vaara oli.

Kahden vaunun törmäyksessä yhteen bensiinisäiliöön tuli 25 senttimetriä syvä painauma. Onnettomuustutkintakeskus selvittää, miten lähellä oli bensiinisäiliön repeämä, josta olisi voinut seurata suuronnettomuus.

Onnettomuustutkinnan on määrä valmistua helmikuussa.

Kaksi bensiinilastissa ollutta junavaunua ajautui Mussalon satamassa viime perjantai-iltana raiteilta ja törmäsi. Onnettomuudessa ei syntynyt henkilövahinkoja eikä bensiiniä päässyt valumaan maahan.

Näin onnettomuus tapahtui

Vaunuja oltiin siirtämässä ra­dio-oh­jai­mel­la oh­jat­ta­val­la ve­tu­ril­la pur­kaus­rai­tei­den vie­res­sä ole­val­le rai­teel­le, kun työn­tö liian pit­käk­si. Vau­nut tör­mä­si­vät rai­de­pus­ki­meen. Kak­si en­sim­mäis­tä vau­nua suis­tui rai­teen pääs­tä pois kis­koil­ta.

Jäl­kim­mäi­se­nä suis­tu­nut vau­nun te­ki edel­lä kul­ke­neen vau­nun säi­liön pää­tyyn noin 25 cm sy­vän pai­nau­man.

Tutkintaryhmä

Tut­kin­ta­ryh­män joh­ta­jak­si onnettomuustutkintakeskus nimeää pa­lo­mes­ta­ri Jaak­ko Nis­ka­lan. Tutkintaryhmän jä­se­niä ovat ve­tu­rin­kul­jet­ta­ja (eläk.) Ilk­ka No­ran­ta, pa­lo­mu­seon hoi­ta­ja Ja­ri Au­vi­nen ja tur­val­li­suus­pääl­lik­kö (eläk.) Ari Vie­me­rö. Tut­kin­nan­joh­ta­ja on rai­de­lii­ken­neon­net­to­muuk­sien joh­ta­va tut­ki­ja Es­ko Värt­tiö.