Vedet ovat tummumassa koko eteläisessä Suomessa

Humuspitoisuuden kasvu tummentaa vesiä. Yksi tummuvista järvistä on Kivijärvi Luumäen ja Lemin alueilla. Paikalliset asukkaat ovat edistäneet merkittävästi huonokuntoisen Kivijärven kunnostusta.

luonto
Kivijärven pohja
Kare Lehtonen/Yle

Parikymmentä vuotta sitten Kivijärven Ytsaarenselällä Luumäellä lillui sinilevää inhottavina lauttoina. Se havahdutti lähirantojen asukkaat toimimaan järvensä puhtauden puolesta. Perustettiin Pro Kivijärvi -yhdistys.

– On tärkeää, että vesialueella elävät ja vesialueen omistajatkin ovat kiinnostuneita oman järvensä tilasta. Itseasiassa Kivijärvi-liike on hyvin aktiivinen, oikeastaan meidän alueella yksi näitä aktiivisimipia liikkeitä, että se on kyllä potkinut eteenpäin järven kunnostushankkeita, sanoo hydrobiologi Jouni Törrönen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Pro Kivijärvi -yhdistys viettää nyt 20-vuotisjuhlia. Työ järven rehevöityneiden osien kunnostamiseksi jatkuu.

Hidasta työtä

– Kivijärven eteläinen osa eli Ala-Kivijärvi on edelleen erinomaisessa tilassa. Se on karu ja vähäravinteinen järvi. Sen vesi on kirkasta ja humuspitoisuus matala.

Järven pohjoisosa sen sijaan herättää huolta. Kuuksenenselän alueelle laskee useita jokia, joiden ravinnelaskeumat heikentävät veden laatua. Vesialueen ekologinen tila on arvioitu vain välttäväksi.

– Siellä on itseasiassa ollut ongelmia jo pitkään, rehevöitymisen vuoksi. Hankkeitakin tilanteen parantamiseksi on ollut käynnissä. Silti tilanne ei ole kovin hyvin edennyt, ainakaan jos tarkastelee veden laatua, Jouni Törrönen sanoo.

– Ehkä aivan viime aikoina kehitys on kääntymässä parempaan suuntaan.

Järvien humuspitoisuus nousee

Hydrobiologi Jouni Törrönen ottaa esiin paljon Kivijärveä laajemman kehityssuunnan, joka liittyy järvien humuspitoisuuden nousuun. Humuspitoisuuden on huomattu lisääntyneen vesistöissä Pohjoismaissa ja laajemmin koko pohjoisella pallonpuoliskolla.

– Järvet ovat tummumassa koko eteläisessä Suomessa. Kun happamat laskeumat ilmasta on saatu vähenemään, on se vastaavasti aiheuttanut orgaanisen hiilen vapautumista maaperästä vesiin.

Osansa tekee myös lämpenevä ilmasto.

– Sään ääri-ilmiöt ovat lisänneet kovia sateita, jolloin maaperän humusta lähtee liikkeelle ja liukenee vesiin, sanoo hydrobiologi Jouni Törrönen.