1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen kritiikistä: Otamme vakavasti, työnäytekokeilu karkasi käsistä raakileena

Yliasiamies Mikko Kosonen myöntää, ettei Sitra ole toiminut kyllin tasapuolisesti työelämän kysymyksissä. Hän sanoo kuitenkin, etteivät työelämään liittyvät Sitran aloitteet kumpua ideologiasta, vaan halusta löytää ihmisille töitä.

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Kuva: Mauri Ratilainen / AOP

Sitran yliasiamies Mikko Kosonen sanoo, ettei ay-vaikuttajien kritiikki tule hänelle yllätyksenä.

– Kyllä se on ollut tiedossa, että tällainen kiusallinen vastakkainasettelu on syntynyt. Ay-liikkeessä jotkut ovat asemoineet Sitran ikään kuin nurkkaan, työnantajien edunvalvojaksi.

Kosonen myöntää, että sekä ay-liikkeen että SDP:n johtajat ovat vaatineet häneltä useaan otteeseen, että Sitran tulisi toimia työelämän kysymyksissä puolueettomammin ja tasapuolisemmin.

– On ihan totta, että Antti Palola, Antti Rinne ja Lauri Ihalainenkin ovat silloin tällöin huomauttaneet, ettei Sitralla heidän mielestään ole tasapaino kohdallaan työelämän kysymyksissä. Emme ole siinä onnistuneet niin hyvin kuin olisimme toivoneet, kun tällaista kritiikkiä on tullut. Kyllä meidän on tämä kritiikki vakavasti otettava, toteaa Kosonen.

Syyt jännitteiden syntyyn

Hän arvioi, että Sitran ja ay-liikkeen välinen kitka johtuu sekä yhteiskunnallisesta tilanteesta että Sitran tekemistä aloitteista. 

– Kitka lienee johtunut osittain kilpailukykysopimuksen ympärillä syntyneistä asetelmista, selittää Mikko Kosonen.

Hän arvioi, että Sitra on tehnyt kaksi aloitetta, jotka ovat tulehduttaneet laitoksen suhteet ay-liikkeeseen ja sosialidemokraatteihin. Ensimmäinen noista aloitteista oli se, että Sitra tarjosi puitteet ansioturvareformia koskevan raportin julkistamiseen vuosi sitten. Toinen oli tämän keväinen työnäytealoite. 

Jos Sitra politisoituu, se on äärimmäisen vaarallinen asia.

Mikko Kosonen

– Nämä pari lipsahdusta ovat antaneet syötettä sellaisille ajatuksille, että Sitra tekee porvarillista politiikkaa. Meidän täytyy olla entistä tarkempia tässä tasapainottelussa, se on selvää. En halua, että tällainen tilanne jatkuu. Jos Sitra politisoituu, se on äärimmäisen vaarallinen asia.

Kososen mukaan Sitrassa kehitetty idea uudesta työnhaun muodosta, työnäytepalvelusta, karkasi julkisuuteen ennen aikojaan ja raakileena.

– Se oli virhe. Niin pääsi käymään, kun työ- ja elinkeinoministeriö innostui ideasta. Asiaa ei ollut ehditty valmistella riittävän hyvin.

Kososen mukaan hyvää tarkoittaneesta ideasta syntyi pahoja väärinkäsityksiä.

– Tarkoitus ei ollut, että työnäyte olisi ilmaisen työnteon muoto, eikä sen ollut määrä kestää kuukausikaupalla. Mutta kun ministeriö tuli elämäntapapaketin kanssa ulos, alettiin puhua neljän kuukauden mittaisesta työnäytteestä.

Heikosti valmistellun esityksen julkistamisajankohta oli huonoin mahdollinen, koska kilpailukykysopimusta koskevat neuvottelut olivat ratkaisuvaiheessaan. Ay-johtajat kiukustuivat Sitralle perin juurin. Kiukkua kasvatti toinenkin seikka.     

– Olin luvannut ay-johtajille hieman aiemmin, että Sitra yrittää olla entistä tasapuolisempi työelämän kysymyksissä. Totta kai minuakin harmitti raskaasti, että näin pääsi sitten tapahtumaan, myöntää Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Kososen mielestä ay-liikkeen asenne Sitraa kohtaan johtuu osaksi väärinkäsityksistä.

Työelämän murroksen tutkiminen on Sitran velvollisuus

– Sitran työelämästä ja työmarkkinoista esittämät ajatukset eivät kumpua mistään ideologiasta vaan siitä, että yritämme löytää ihmisille töitä.

Kosonen korostaa, että Sitran on rohjettava esittää tuoreita ajatuksia ja ratkaisumalleja, koska työelämä ja työmarkkinat ovat valtavan murroksen edessä.

– Jos Sitra on tulevaisuusorganisaatio ja muutosagentti, sen velvollisuus on tuoda esiin, että keskiluokan työt ovat katoamassa. Sitran täytyy kertoa, että meidän on harkittava perustulon kaltaisia asioita, osa-aikatyötä, erilaisia työn muotoja ja joustavuuden lisäämistä, selittää Kosonen.

Meille on tullut Sitrassa sellainen olo, että työmarkkina-asioista saavat Suomessa keskustella vain ay-väki ja EK. 

Mikko Kosonen

Vaikka Kosonen myöntää, ettei Sitra ole onnistunut olemaan kyllin tasapuolinen työelämän kysymyksiä käsitellessään, hän heittää myös työmarkkinajohtajille terävän piikin. 

– Meille on tullut Sitrassa sellainen olo, että työmarkkina-asioista saavat Suomessa keskustella vain ay-väki ja EK. 

Yliasiamies Mikko Kosonen myöntää auliisti senkin, että työelämän kysymyksissä Sitran asiantuntemuksessa voi olla parantamisen varaa. Hän huomauttaa kuitenkin, että laitos on hakenut aktiivisesti käyttöönsä ulkopuolista asiantuntijuutta.

– Olemme pyrkineet ottamaan työmarkkinakentän molemmilta puolilta asiantuntijoita työhön. STTK:n entinen puheenjohtaja Mikko Mäenpää oli meillä vuoden vanhempana neuvonantajana. Työnantajapuolen järjestöissä pitkän uran tehnyt ja nykyisin konsulttina toimivaa Jukka Ahtelaa olemme käyttäneet asiantuntijana erilaisissa raporteissa.

Peruspääoman puolittaminen muuttaisi Sitran roolin

SDP:n ehdotus Sitran peruspääoman puolittamisesta tuli viime syksynä yllätyksenä yliasiamies Mikko Kososelle. Hän sanoo, että eduskunta kävi asiasta keskustelun Sitran toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä. Keskustelun lopputulos ilahdutti Sitraa.

 – Eduskunta katsoi, ettei Sitran nykymuotoinen toiminta voisi jatkua, jos sen peruspääomaa leikattaisiin.

Kosonen on samalla kannalla.

– Sitra rahoittaa toimintansa peruspääoman rahoitustuotoilla. Jos peruspääomaa leikattaisiin rajusti, Sitran toiminta supistuisi merkittävästi. Sitä kautta Sitran rooli yhteiskunnan muutosagenttina muuttuisi oleellisesti.

Poliittisen ohjauksen lisäämiselle ei ole tarvetta

Yliasiamies Mikko Kosonen ei ymmärrä miksi Sitra pitäisi alistaa nykyistä tehokkaampaan poliittiseen ohjaukseen.

En ymmärrä, miten Sitra voisi olla enemmän eduskunnan ohjauksessa.

Mikko Kosonen

– Hallintoneuvosto hyväksyy joka vuosi Sitran budjetin, toimintasuunnitelman ja pitkän tähtäimen strategian. Lisäksi eduskunta käy meidän toimintakertomuksemme vuosittain läpi. En ymmärrä, miten Sitra voisi olla enemmän eduskunnan ohjauksessa.

SDP:n puheenjohtajan, Antti Rinteen ehdotus Sitran poliittisen ohjauksen tiukentamisesta on Kososen mielestä hyvin huolestuttava.

– En missään tapauksessa haluaisi, että eduskunta ryhtyisi poliittisesti ohjaamaan esimerkiksi Sitran peruspääoman käyttöä. Jos niin tehtäisiin, sijoitusalan ammattilaiset alkaisivat irtisanoutua ja sanoisivat ”hoitakaa sitten koko homma”.

Mikko Kosonen ei sivuuta Antti Rinteen Sitraa koskevia kannanottoja olankohautuksella. Hän arvelee, että SDP mielinee vielä puuttua Sitran asemaan tavalla tai toisella.

– Kyllä tämä minulle kertoo sen, ettei tämä asia varmaankaan häviä SDP:n agendalta.