1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Länsimetron organisaatiosta vastaavat "eivät muista", miten organisaatio luotiin

Länsimetron rakentamiseen luotu organisaatio on osoittautunut hyvin ongelmalliseksi. Yhtiön perustamista valmistelleet ja sitä nyt johtavat eivät muista, miten päädyttiin malliin, jossa hyvin kevyt kaupunkien omistama osakeyhtiö ostaa metron rakennuttamisen palveluna konsulteilta.

Kuva: Yle

Ylen laajassa selvityksessä Länsimetron ongelmien syistä syyttävä sormi osoitti usein valittuun organisaatiomalliin. Miten tähän malliin sitten on aikanaan päädytty? Sitä eivät päätöspöytäkirjat kerro, eivätkä päätöksiä valmistelemassa olleet Länsimetron johtajat muista.

– Minä en ollut silloin näissä hommissa. Soita Kokkisen Matille. Hän osaa kertoa, sanoo Espoon teknisen toimen johtaja ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

– Siitä on niin monta vuotta, että en kyllä muista, miten se on silloin valmisteltu, sanoo Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Lopulta Kokkinen neuvoo olemaan yhteydessä Espoon kaupungin kirjaamoon ja lukemaan vanhoja valtuuston päätöksiä. Espoon kaupungin arkistosta toimitettiin Ylelle lukuisia asiakirjoja vanhoista päätöksistä ja niiden taustoista.

Valtuuston päätöksistä ei selviä, miten erilaisia toteuttamismalleja on arvioitu. Erityisen kiinnostava olisi kysymys, missä ja milloin tehtiin päätös valitun mallin suhteen. Analysoitiinko mallin vahvuuksia ja heikkouksia millään tavalla ja kenen toimesta?

Osakeyhtiön perustaminen metron toteuttamisen ehtona

Länsimetron rakentamispäätös on tehty Espoon valtuustossa 19.5.2008. Päätöksen valmistelijoiksi on merkitty silloinen Espoon teknisen toimen johtaja, nyt jo edesmennyt Olavi Louko sekä Matti Kokkinen. Siinä valtuusto päätti kehottaa Länsimetro Oy -yhtiötä jatkamaan hankkeen suunnittelua ja toteuttamista "hankesuunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti".

Edellisvuoden keväällä 10.4.2007 Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto teki päätöksen Länsimetro Oy -nimisen yhtiön perustamisesta. Päätöksen valmistelijoina olivat kahden muun virkamiehen ohella silloiset Länsimetro-hankkeen projektipäällikkö Matti Kokkinen ja teknisen toimen kehittämisjohtaja Olli Isotalo.

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt poliitikoille enemmistöä yhtiön hallituksessa

Viikko yhtiön perustamispäätöksen jälkeen konsernijaosto käsitteli kysymystä yhtiön hallituksen kokoonpanosta. Espoon edustajiksi päätettiin neljä poliitikkoa ja yksi virkamies. Virkamiehenä hallituksessa olisi istunut teknisen toimen johtaja Olavi Louko ja loput Espoon edustajat hallituksessa olisivat olleet Martti Merra (kok.), Pekka Vaara (sd.), Kirsi Aropaltio (vihr.) sekä Pär Stenbäck (r.).

Kaupunginhallitus kuitenkin otti päätöksen käsiteltäväkseen ja muutti sitä siten, että hallitukseen tuli virkamiesenemmistö. Päätöksen mukaan hallitukseen tulikin nyt Olavi Loukon lisäksi myös rahoitusjohtaja Reijo Tuori sekä kaupungininsinööri Martti Tieaho. Luottamushenkilöistä hallitukseen päätettiin valita Martti Merra ja Pekka Vaara.

Päätöstä rakennuttajakonsultin käyttämisestä ei löydy

Valtuuston ja kaupunginhallituksen pöytäkirjoista löytyvät kyllä päätökset siitä, että länsimetroa toteuttamaan perustetaan osakeyhtiö. Perusteluja juuri osakeyhtiöön päätymiseksi ei kuitenkaan ole luettavissa esityksestä, jonka pohjalta valtuusto päätti 2006 edellyttää osakeyhtiön perustamista Länsimetron toteuttamisen ehtona.

Siitä valtuusto ei näytä edes päättäneen, että metrohanketta toteuttamaan perustettu Länsimetro Oy ei käytännössä tekisikään muuta kuin palkkaisi konsultin rakennuttamaan metron ja allekirjoittaisi sopimuksia ja hyväksyisi laskuja.

Kokkinen tai Isotalo eivät vastanneet perjantaina Ylen tiedusteluihin siitä, missä ja milloin asiasta on päätetty.