Rakentamisen aikataulusta ei haluta tinkiä – Tampereen saunapaviljongin rakennuslupa jaoston päätettäväksi

Tampereen Laukontorille, Pyhäjärven rantaan suunnitellun ravintolan ja saunan rakentaminen halutaan saada käyntiin alkuperäisessä aikataulussa. Luvasta päätetään ympäristö- ja rakennusjaostossa elokuun alussa. Samalla jaosto voi antaa aloitusluvan rakennustöiden käynnistämiseksi välittömästi.

Tampere
Laukontorin paviljonki, havainnekuva
Tampereen Palvelukiinteistöt Oy

Tampereen Laukontorille suunnitellun ravintola- ja saunarakennuksen lupa menee sittenkin ympäristö- ja rakennusjaoston päätettäväksi.

Tampereen paviljongiksi nimetyn pytingin rakentaja, Tampereen Palvelukiinteistöt on pyytänyt käsittelyä jaostossa ajan voittamiseksi. Jaosto antanee kokouksessaan saunapaviljongille rakennusluvan lisäksi myös aloitusluvan, joka siis mahdollistaa rakennustöiden aloittamisen saman tien. Näin kiinteistö valmistuisi huhtikuussa 2017.

Lupa olisi voitu käsitellä virkamiespäätöksenä, sillä kyseessä on kaavan mukainen pieni rakennus. Naapuritalot ovat kuitenkin vastustaneet rakentamista suunnitellussa muodossa ja toimittaneet lupaan vastineita. Oletettavaa on, että naapuritaloyhtiöt valittaisivat viranomaispäätöksestä, jolloin asia jouduttaisiin käsittelemään uudelleen ympäristö- ja rakennusjaostossa.

Rakennuttaja kiirehtii, jotta hankkeesta voidaan kertoa lisää

Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan päällikön Eija Muttonen-Mattilan mukaan menettely nopeuttaa rakennustöiden aloittamista parisen viikkoa. Hän kiistää jyrkästi, että kyseessä olisi yritys ohittaa kansalaisten mielipide.

Tampereen Palvelukiinteistöt on perustellut kiirettä sillä, että he haluavat aloittaa rakentamisen mahdollisimman nopeasti ja julkaista hankkeen virallisesti. Tilojen vuokraaja ei ole halunnut astua julkisuuteen ennen kuin rakennuslupa on varmistunut.

Ympäristö- ja rakennusjaoston päätöksestä voi valittaa 30 vuorokauden kuluessa hallinto-oikeuteen. Oikeudella on mahdollisuus asettaa toimeenpanokielto, jolloin mahdollinen työmaa jouduttaisiin keskeyttämään.