Hyppää sisältöön

Tutkimus: Keski-iässä kovakuntoiset välttyvät aivoverenkierron häiriöiltä

Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan hyvä fyysinen kunto keski-iässä voi auttaa välttymään myöhemmältä aivoverenkiertohäiriöltä kuten aivoinfarktilta tai aivoverenvuodolta. Tutkijat toivovat, että heidän havaintonsa kannustaisivat ihmisiä liikkumaan ja harrastamaan iästä riippumatta.

Kuva: Comstock

Tutkimuksen tulokset perustuvat 20 000 yli 45–50-vuotiaan 20-vuotiseen seurantaan, jonka aikana 800 osallistujaa sairastui aivoverenkiertohäiriöön.

Osallistujat jaoteltiin ryhmiin sen perusteella, millainen heidän aerobinen eli niin sanottu kestävyyskuntonsa oli. Kun ryhmiä verrattiin keskenään, aivoverenkiertohäiriöt havaittiin 40 prosenttia harvinaisemmiksi parhaimmassa kunnossa olevilla kuin osallistujilla, joiden fyysinen kunto oli heikoin.

Yhteys näkyi senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin monia aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijöitä, kuten korkea verenpaine, diabetes ja eteisvärinä-rytmihäiriö.

Aiempien tutkimusten perusteella on jäänyt epäselväksi johtuuko huonoon fyysiseen kuntoon liitetty aivoverenkiertohäiriöiden vaara huonosta kunnosta, vai sairauksista, jotka heikentävät kuntoa ja altistavat aivoverenkiertohäiriöille.

Suomalaisissa liikuntasuosituksissa kannustetaan liikkumaan noin 150 minuuttia viikossa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi reipasta kävelyä. Raskaammalla liikunnalla kuten juoksulla tavoite saavutetaan jo 75 minuutissa.

Tutkimus julkaistiin aivoverenkiertohäiriöihin erikoistuneessa Stroke-tiedelehdessä.