Kuopion kaupunki vaatimassa Finnpulpilta suunniteltua tehokkaampaa vedenpuhdistusta

Finnpulp ei ole hakemuksessaan esittänyt rakentavansa jätevesipuhdistamoa, joka sisältää niin sanotun tertiääripuhdistuksen. Kuopion Vesi on jo esittänyt muistutuksessaan puoltavansa puhdistusta, sillä se vähentää selvästi haittavaikutuksia kaupungin vedenhankinnalle.

Kuopio
Havainnekuva Finnpulpin sellutehtaasta.
Pöyry

Kuopion kaupunki on päätymässä vaatimaan Finnpulpin biotuotetehtaan jätevesiin suunniteltua tehokkaampaa puhdistusta. Kuopion kaupunginhallitus käsittelee tänään lausuntoesitystä, jonka mukaan Finnpulpin on vielä selvitettävä jätevesiensä parempaa käsittelyä.

Aluehallintovirasto on pyytänyt eri toimijoilta näkemyksiä suunnitteilla olevan biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksta.

Kuopion Sorsasaloon tehdastaan suunnitteleva Finnpulp ei ole hakemuksessaan esittänyt rakentavansa jätevesipuhdistamoa, joka sisältää niin sanotun tertiääripuhdistuksen. Kuopion Vesi on jo esittänyt muistutuksessaan puoltavansa tertiääripuhdistusta, sillä se vähentää selvästi haittavaikutuksia kaupungin vedenhankinnalle.