Turku käy päästöjensä kimppuun matalalämpöasfaltin avulla

Matalalämpöasfaltti on valmistustavaltaan energiatehokkaampaa. Turku kokeilee päällystettä Naantalin pikatiellä noin puolen kilometrin matkalla.

bitumi (rakennusaineet, tienpäällysteet)
Tielle levitetään uutta asfalttia.
Yle

Turku tutkii mahdollisuutta vähentää päästöjä ympäristöystävällisemmän päällysteen avulla. Keskiviikkona järjestettävässä pilottikokeilussa osa Naantalin pikatiestä päällystetään matalalämpöasfalttilla, joka on valmistustavaltaan energiatehokkaampaa.

Kyseessä on ensi vaiheessa noin puolen kilometrin mittainen pätkä. Jos kokemukset ovat positiivisia, asfalttityypin käyttöä on tarkoitus lisätä.

Tielläliikkujan kannalta matalalämpöasfaltti ei eroa ominaisuuksiltaan perinteisestä päällysteestä. Sen valmistusvaiheen lämpötila on 20-30 celsiusastetta alhaisempi verrattuna perinteiseen asfalttiin. Ympäristöhyöty on merkittävä, koska lämpötilan laskulla voidaan vähentää asfaltin tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2040 mennessä. Vähäpäästöisen asfaltin käytön uskotaan auttavan tavoitteen saavuttamisessa.