Syksyn sorsasaalit eivät ole välttämättä suuren suuria

Sinisorsakanta on pienentynyt reippaasti Suomessa, kevään parilaskennan alustavat tulokset osoittavat. Myös telkän ja haapanan kanta on Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston raportin mukaan edelleen laskusuunnassa.

Kuva: Arja Lento / Yle

Keväällä tehdyt vesilintujen parilaskennat näyttävät tärkeän riistalinnun, sinisorsan osalta huonolta, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Hannu Pöysä laskentojen alustavasta tuloksesta.

– Sinisorsan osalta tämän kevään kannan tilanne oli aika huolestuttava. Se näyttäisi tulleen alas reippaasti. Tämä tilanne nyt koskee sitten koko valtakunnan tasoa.

Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin Yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon raportissa kerrotaan, että haapanan ja telkän kanta on jatkanut jo aiempaa laskusuuntaansa.

– Haapana tässä on erityisen huolestuttava tapaus ja silmällä pidettävä laji, kun se on taantunut jo aika pitkäänkin, Pöysä sanoo.

Tavilla menee kohtuullisen hyvin

Tukkasotkan ja punasotkan tämän kevään paritilanteesta Pöysä ei osaa sanoa alustavan aineiston perusteella mitään.

– Pitkän ajan suuntaus on se, että molemmat lajit ovat olleet vahvassa laskusuunnassa. Varsinkin tuo punasotkan tilanne, joka on harvalukuisempi laji, on erityisen huolestuttava, Hannu Pöysä pohtii.

Tavilla menee hänen mukaansa kuitenkin kohtuullisen hyvin.

Muuton aikaiset olosuhteet ehkä vaikuttaneet

Viime kesän poikastuotto ei näyttäisi vaikuttaneen tämän vuoden kannanmuutoksiin, Hannu Pöysä sanoo.

– Todennäköisesti siellä on taustalla, kun on kyse muuttavista lajeista, niin talvehtimisalueella tai muuton aikaisella levähdysalueella tapahtuneet muutokset tai siellä vaikuttaneet tekijät.

Tämän vuoden osalta syitä ei kuitenkaan ole pystytty yksilöimään tarkemmin, Pöysä sanoo.

Rajoituksia ei aseteta

Nyt odotetaan, miltä eri lintujen pesintätilanne näyttää. Pesintälaskennatkin on jo tehty, mutta vasta elokuun alkupuoliskolla saadaan tästä raportit. Tällöin nähdään, kuinka paljon kunkin lajin vesilintuja Suomessa on metsästettävänä 20. elokuuta alkavalla sorsastuskaudella.

– Sinisorsa näyttää kestävän metsästystä aika hyvin. Mutta jos loppupeleissä pitää paikkansa, että kanta on tänä vuonna syystä tai toisesta tullut rajusti alaspäin, se ennakoi aika heikkoa sinisorsatilannetta silloin, kun sorsastus alkaa.

Varsinaisia rajoituksia tuskin asetetaan.

– Eri tahot antavat suosituksia metsästäjille sitten kun he lähtevät jahtiin: minkä tyyppisiä lajeja ja kumpaa sukupuolta pitäisi pyrkiä metsästämään.

Hannu Pöysä kuitenkin näkee, että pidempään taantuneiden lajien osalta metsästystä pitäisi pyrkiä ylipäätään välttämään.